COVID-19 Fight
stop!exp USA: stɔ'p UK: stɔp
stopv trans v USA: stɔ'p UK: stɔp
stopv intrans v USA: stɔ'p UK: stɔp
stopv trans v USA: stɔ'p UK: stɔp
stopv intrans v USA: stɔ'p UK: stɔp
stop a bulletexp USA: stɔ'p eɪ' bʊ'lʌ·t UK: stɔp eɪ bʊlɪt
stop a gapexp USA: stɔ'p eɪ' gæ'p UK: stɔp eɪ gæp
stop a leakexp USA: stɔ'p eɪ' liː'k UK: stɔp eɪ liːk
stop! and give wayexp USA: stɔ'p ʌ·nd gɪ'v weɪ' UK: stɔp ənd gɪv weɪ
stop bothering meexp USA: stɔ'p bɔ'ðəː·ɪ·ŋ miː' UK: stɔp bɔðərɪŋ miː
stop by!exp USA: stɔ'p baɪ' UK: stɔp baɪ
stop byv intrans v USA: stɔ'p baɪ' UK: stɔp baɪ
  1. informal US
  2. informal US
stop doingv USA: stɔ'p duː'ɪ·ŋ UK: stɔp duːɪŋ
stop downv trans v USA: stɔ'p daʊ'n UK: stɔp daʊn
stop inv intrans v USA: stɔ'p ɪ'n UK: stɔp ɪn
stop it!exp USA: stɔ'p ʌ·t UK: stɔp ɪt
stop, leave offv USA: stɔ'p liː'v ɔː'f UK: stɔp liːv ɔf
stop lightnoun USA: stɔ'p laɪ't UK: stɔp laɪt
stop lineexp USA: stɔ'p laɪ'n UK: stɔp laɪn
Report or add missing word to a dictionary...