COVID-19 Fight
90 matches in 9 dictionaries. Details
számlanoun
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. Kifizette az adósságát a helyi kisboltban.
    1. He settled his score at the local shop.
  1. invoice
   USA: ɪ'nvɔɪ·s UK: ɪnvɔɪs
  1. US check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
 1. econ
  1. Sh bill
   USA: bɪ'l UK: bɪl
 2. econ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A számla nincs kiegyenlítve.
    1. The account is not balanced.
számlaegyenleg, szaldo (PHARE)noun
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
számla kiállításanoun
  1. billing
   USA: bɪ'lɪ·ŋ UK: bɪlɪŋ
számlakivonatexp
  1. statement of account
   USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: steɪtmənt ɔv əkaʊnt
számlakönyvnoun
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
számlamaradványnoun
 1. fin econ
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
számlapnoun
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. dial
   USA: daɪ'l UK: daɪəl
számla (PHARE)noun
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
számla; (to) bill (PHARE)noun
  1. Bill
   USA: bɪ'l UK: bɪl
számlatükörexp
  1. chart of accounts
   USA: tʃɔ'rt ʌ·v ʌ·kaʊ'nts UK: tʃɑt ɔv əkaʊnts
számlavezetésexp
  1. account management
   USA: ʌ·kaʊ'nt mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: əkaʊnt mænɪʤmənt
betéti számlanoun
  1. deposit account
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t ʌ·kaʊ'nt UK: dɪpɔzɪt əkaʊnt
blokk, számlanoun
  1. receipt
   USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
  1. Ruházati cikkeket becserélni blokk ellenében, a vásárlástól számított 30 napon belül lehet.
    1. Clothing items can be returned for exchange within 30 days of purchase with a valid receipt.
  2. Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
    1. The receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
fiktív számlaexp
  1. pro forma invoice
   USA: proʊ' fɔː'rmʌ· ɪ'nvɔɪ·s UK: proʊ fɔːmə ɪnvɔɪs
közös számlaexp
  1. joint account
   USA: ʤɔɪ'nt ʌ·kaʊ'nt UK: ʤɔɪnt əkaʊnt
részletezett számlaexp
  1. itemized account
   USA: aɪ'tʌ·maɪ"zd ʌ·kaʊ'nt UK: aɪtəmaɪzd əkaʊnt
szállodai számlanoun
  1. hotel bill
   USA: hoʊ·te'l bɪ'l UK: hoʊtel bɪl
tételenkénti számlaexp
  1. itemized account
   USA: aɪ'tʌ·maɪ"zd ʌ·kaʊ'nt UK: aɪtəmaɪzd əkaʊnt
zárolt számlaexp
  1. blocked account
   USA: blɔ'kt ʌ·kaʊ'nt UK: blɔkt əkaʊnt
szállítói számla (EU)noun
  1. invoice
   USA: ɪ'nvɔɪ·s UK: ɪnvɔɪs
Report or add missing word to a dictionary...