COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
vágyakozásnoun
  1. yen
   USA: ye'n UK: jen
  1. yearning
   USA: yəː'nɪ·ŋ UK: jəːnɪŋ
  1. longing
   USA: lɔː'ŋɪ·ŋ UK: lɔŋɪŋ
  1. desire
   USA: dʌ·zaɪ'əː· UK: dɪzaɪər
  1. aspiration
   USA: æ"spəː·eɪ'ʃʌ·n UK: æspɪreɪʃn
vágyakozás a világot jelentő deszkák utánnoun
  1. stage fever
   USA: steɪ'ʤ fiː'vəː· UK: steɪʤ fiːvər
csendes vágyakozásnoun
  1. wistfulness
   USA: wɪ'stfʌ·lnʌ·s UK: wɪstfəlnəs
vágyakozásnoun
  1. s Sehnen
   'zeːnən
   1. genitiveForm:
   2. Sehnens
  1. e Gier
   'giːɐ
   1. genitiveForm:
   2. Gier
  1. e Begierde
   bə'giːɐdə
   1. pluralForm:
   2. Begierden
   1. genitiveForm:
   2. Begierde
  1. e Begehrlichkeit
   bə'geːɐlɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Begehrlichkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Begehrlichkeit
vágyakozásnoun
vágyakozásundef
vágyakozásundef
türelmetlen vágyakozásundef
  1. ansia
   ánsia
vágy(akozás)undef
vágyakozásnoun
vágyakozásv
Report or add missing word to a dictionary...