COVID-19 Fight
138 matches in 9 dictionaries.
vegyesvállalatexp
  1. venture / joint -
   USA: ve'ntʃəː· ʤɔɪ'nt UK: ventʃər ʤɔɪnt
  1. joint venture
   USA: ʤɔɪ'nt ve'ntʃəː· UK: ʤɔɪnt ventʃər
Vegyesvállalati Phare Program - az Európai Unió és a Phare partnerországok kis- és középvállalatai közötti gazdasági együttműködés egyik célprogramja, amellyel vegyesvállalatok létrehozását ösztönzik. (PHARE)exp
vegyesváltónoun
  1. medley relay
   USA: me'dliː· riː'leɪ" UK: medliː riːleɪ
vegyes váltónoun
  1. medley relay
   USA: me'dliː· riː'leɪ" UK: medliː riːleɪ
vegyes zöldségexp
  1. mixed vegetables
   USA: mɪ'kst ve'ʤtʌ·bʌ·lz UK: mɪkst veʤɪtəblz
félelemmel vegyes bámulattal tölt elnoun
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
apró vegyes nyomdai munkanoun
  1. job
   USA: ʤoʊ'b UK: ʤoʊb
Joint Venture Phare Programme - Vegyesvállalati Phare Program (EU)exp
vegyésznoun
  1. chemist
   USA: ke'mɪ"st UK: kemɪst
  1. old chemic
   UK: kemɪk
gyógyszerész; vegyésznoun
  1. chemist
   USA: ke'mɪ"st UK: kemɪst
vegyesnoun
  1. Diverse
   di'vɛɐzə
vegyesadj
Vegyesalap (befektetési alap tipus)noun
vegyes iskolanoun
vegyesvállalatnoun
vegyes váltónoun
vegyésznoun
  1. r Chemiker
   'çeːmɪkɐ
   1. pluralForm:
   2. Chemiker
   1. genitiveForm:
   2. Chemikers
vegyesadj
vegyességnoun
 1. egy egyesületen/szövetségen/szervezeten stb belül — kulturális, etnikai, nemzeti stb értelemben
vegyesundef
Report or add missing word to a dictionary...