Cover photo

Bulgarian-Hungarian dictionary

Bulgarian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Bulgarian dictionary
51653 Words
114984 Translations
65812 Examples
0 Expressions
адресundef
  1. какво си говорил по моя ~?
    1. mi rosszat beszéltél rólam?
  2. ти сбърка ~а
    1. {biz} eltévesztetted a házszámot
  1. връчвам ~
    1. üdvözlő iratot nyújtok át
адресантundef
адресатundef
  1. почитаем ~
    1. tisztelt cím
адресенundef
 1. alternateForm:
 2. -сн-
  1. -сна книга
    1. címtár, címjegyzék
  1. ~ билет
    1. bejelentőlap, lakáslap
  2. -сна служба
    1. bejelentő hivatal
адресиранеundef
адресникundef
 1. alternateForm:
 2. -ци
Report or add missing word to a dictionary...