Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
authoritynoun USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
   1. An officer exercises authority over the soldiers under him.
     1. Egy tiszt hatalmat gyakorol beosztott katonái fölött.
   1. She is a great authority on contemporary German literature.
     1. Elismert szaktekintély a kortárs német irodalom terén.
  1. He was given authority to act on his colleagues' behalf.
    1. Kapott felhatalmazást, hogy kollégái nevében eljárjon.
  1. The local health authority reviews regulations on school catering.
    1. A helyi egészségügyi hatóság felülvizsgálja az iskolai étkeztetésre vonatkozó szabályozást.
  1. His lawyer keeps authority to act on his behalf.
    1. Ügyvédje rendelkezik meghatalmazással, hogy nevében eljárjon.
  2. Only the Financial Department has the authority to make payments.
    1. Csak a pénzügyi osztály jogosult arra, hogy kifizetéseket eszközöljön.
carry authorityexp USA: kæ'riː· ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kæriː ɔːθɔrɪtiː
Contracting Authorityexp USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kəntræktɪŋ ɔːθɔrɪtiː
local authorityexp USA: loʊ'kʌ·l ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: loʊkl ɔːθɔrɪtiː
scope of authorityexp USA: skoʊ'p ʌ·v ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: skoʊp ɔv ɔːθɔrɪtiː
vest with authorityexp USA: ve'st wʌ·ð ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: vest wɪð ɔːθɔrɪtiː
be a great authorityexp USA: biː· eɪ' greɪ't ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: biː eɪ greɪt ɔːθɔrɪtiː
have it on good authorityexp USA: hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
i have it on good authorityexp USA: aɪ' hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: aɪ hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...