Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
assemblynoun USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
   1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
     1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
   2. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
     1. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
  1. mil
  1. Motor vehicle assembly takes place at the new plant.
    1. A gépjárművek összeszerelése az új gyáregységben történik.
assembly hallnoun USA: ʌ·se'mbliː· hɔː'l UK: əsembliː hɔːl
assembly languagenoun USA: ʌ·se'mbliː· læ'ŋgwʌ·ʤ UK: əsembliː læŋgwɪʤ
assembly linenoun USA: ʌ·se'mbliː· laɪ'n UK: əsembliː laɪn
assembly roomexp USA: ʌ·se'mbliː· ruː'm UK: əsembliː ruːm
assembly timeexp USA: ʌ·se'mbliː· taɪ'm UK: əsembliː taɪm
assembly workernoun USA: ʌ·se'mbliː· wəː'kəː· UK: əsembliː wəːkər
Church Assemblynoun USA: tʃəː'tʃ ʌ·se'mbliː· UK: tʃəːtʃ əsembliː
general assemblyexp USA: ʤe'nrʌ·l ʌ·se'mbliː· UK: ʤenrəl əsembliː
shop assemblyexp USA: ʃɔ'p ʌ·se'mbliː· UK: ʃɔp əsembliː
right of assemblyexp USA: raɪ't ʌ·v ʌ·se'mbliː· UK: raɪt ɔv əsembliː
Report or add missing word to a dictionary...