Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
checknoun USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. These animals cannot hold us in check very long.
     1. Csak nem tarthatnak minket sokáig sakkban ezek az állatok!
   1. The spellcheck is complete.
     1. A helyesírás ellenőrzése kész.
   1. Can I have the check please? (in a restaurant, US)
     1. Kérném a számlát. (étteremben, US)
  1. US games
  2. US
  1. Here is a check for the amount.
    1. Addig is csekket adok róla; tessék, uraim!
  2. The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
  3. They started to vaccinate people to check the spread of the disease.
    1. Elkezdték beoltani az embereket, hogy megelőzzék a betegség terjedését.
  4. Hearing the bad news, she couldnt't check her tears.
    1. A rossz hírek hallatán nem tudta visszafolytani könnyeit.
  5. We had some time before the play, so we checked our coats and went to the buffet for a drink.
    1. Még volt időnk a darab kezdetéig, így beadtuk a kabátot a ruhatárba és lementünk a büfébe egy italra.
check!exp USA: tʃe'k UK: tʃek
checkv trans v USA: tʃe'k UK: tʃek
checkv trans v USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. But the forward movement that the youth made for this purpose was instantly checked by the peddler.
     1. De ahogy előre akart lendülni, a házaló tüstént megakadályozta szándékában.
   2. The partisans could check the enemy's advance.
     1. A partizánoknak sikerült meggátolni az ellenség előrehaladását.
  1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
    1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
  2. My friend Copperfield will perhaps do me the favour to check that total?'
    1. Copperfield barátom talán lesz szíves az összeadást ellenőrizni.
  3. Could you help me check these figures?
    1. Segítenél egyeztetni ezeket az adatokat?
 1. US
  1. And you let him pass! cried the surgeon, checking his horse.
    1. S maga továbbengedte! - kiáltotta a sebész, megállítva a lovát.
checkadj USA: tʃe'k UK: tʃek
check assaynoun USA: tʃe'k æ'siː· UK: tʃek əseɪ
check bookexp USA: tʃe'k bʊ'k UK: tʃek bʊk
check digit verifierexp UK: tʃek dɪʤɪt verɪfaɪə
check inv intrans v USA: tʃe'k ɪ'n UK: tʃek ɪn
check it out!exp USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check it outv USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check keyboard statusexp USA: tʃe'k kiː'bɔː"rd steɪ'tʌ·s UK: tʃek kiːbɔːd steɪtəs
check masternoun USA: tʃe'k mæ'stəː· UK: tʃek mɑstər
check offv trans v USA: tʃe'k ɔː'f UK: tʃek ɔf
check onv intrans v USA: tʃe'k ɔ'n UK: tʃek ɔn
check one's baggageexp USA: tʃe'k wʌ'nz bæ'gʌ·ʤ UK: tʃek wʌnz bægɪʤ
check outv intrans v USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
check outv trans v USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
check pointnoun USA: tʃe'k pɔɪ'nt UK: tʃek pɔɪnt
Report or add missing word to a dictionary...