Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
extensionnoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
  1. A famous architect was commissioned for the extension of the Town Hall.
    1. Egy híres építészt bíztak meg a Városháza kibővítésével.
  2. file name without extension
    1. kiterjesztés nélküli fájlnév
  3. The Commission shall notify the person concerned of the extension of the procedure.
    1. A Bizottság értesíti az érintett személyt az eljárás meghosszabbításáról.
 1. ling
  1. (on the phone) Could you put me through to extension 2468?
    1. (telefon) Kapcsolná nekem a 2468-as melléket?
extension cordexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n kɔː'rd UK: ɪkstenʃn kɔːd
extension coursenoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n kɔː'rs UK: ɪkstenʃn kɔːs
extension laddernoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n læ'dəː· UK: ɪkstenʃn lædər
extension leadexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n liː'd UK: ɪkstenʃn liːd
extension linenoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n laɪ'n UK: ɪkstenʃn laɪn
extension of period of performanceexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
extension of period of performanceexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
extension of timeexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v taɪ'm UK: ɪkstenʃn ɔv taɪm
extension serviceexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n səː'vʌ·s UK: ɪkstenʃn səːvɪs
extension tablenoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: ɪkstenʃn teɪbl
extension wirenoun USA: ɪ·kste'nʃʌ·n waɪ'r UK: ɪkstenʃn waɪər
Report or add missing word to a dictionary...