Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
itemnoun USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
   1. Amount of each item of payment should be given in Euro.
     1. Az egyes kifizetési tételek összegét euróban kérjük megadni.
  1. There were five items listed on the agenda.
    1. Öt pont volt felsorolva a napirenden.
itemadv USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. There was an abundance of the following breed of items, and they discomforted me:
    1. Példaképpen idézek a lapból egykét rövid hírt, amely többé- kevésbé megbotránkoztatott:
  2. All items on the shelves must show their price.
    1. A polcon lévő összes árucikken fel kell tüntetni annak árát.
itemisev
itemizationnoun UK: aɪtəmaɪzeɪʃən
itemizev USA: aɪ'tʌ·maɪ"z UK: aɪtəmaɪz
itemized accountexp USA: aɪ'tʌ·maɪ"zd ʌ·kaʊ'nt UK: aɪtəmaɪzd əkaʊnt
items on the agendaexp USA: aɪ'tʌ·mz ɔ'n ðiː· ʌ·ʤe'ndʌ· UK: aɪtəmz ɔn ðiː əʤendə
debit itemnoun USA: de'bɪ"t aɪ'tʌ·m UK: debɪt aɪtəm
end itemnoun USA: e'nd aɪ'tʌ·m UK: end aɪtəm
expense itemexp USA: ɪ·kspe'ns aɪ'tʌ·m UK: ɪkspens aɪtəm
news itemsexp USA: nyuː'z aɪ'tʌ·mz UK: njuːz aɪtəmz
give the items!exp USA: gɪ'v ðiː· aɪ'tʌ·mz UK: gɪv ðiː aɪtəmz
enter up an item in the ledgerexp USA: e'nəː· ʌ'p ʌ·n aɪ'tʌ·m ɪ'n ðiː· le'ʤəː· UK: entər ʌp ən aɪtəm ɪn ðiː leʤər
Report or add missing word to a dictionary...