Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
neatnoun USA: niː't UK: niːt
neatadj USA: niː't UK: niːt
   1. The young messenger in her neat blue uniform was merely another irritation.
     1. A csinos kék egyenruhában érkező hírhozó sem volt több újabb zavaró tényezőnél.
   2. They were clean shaven and their clothes were neat.
     1. Simára voltak borotválva és a ruhájuk elegáns volt.
   3. A neat wicket gate admitted them into a small green court.
     1. Takaros kis léckapu bocsátotta be őket a kicsiny, zöld kertbe.
   1. Philip's clothes were neat and tolerably cut.
     1. Philip rendes és eléggé jó szabású öltönyt viselt.
   2. The room was very neat and orderly.
     1. A szoba fölötte tiszta és rendes volt.
neat cementexp USA: niː't sʌ·me'nt UK: niːt sɪment
neat costumeexp USA: niː't kɔ'stuː·m UK: niːt kɔstjuːm
neat dressexp USA: niː't dre's UK: niːt dres
neat handwritingexp USA: niː't hæ'ndraɪ"tɪ·ŋ UK: niːt hændraɪtɪŋ
neat legexp USA: niː't le'g UK: niːt leg
neat retortnoun USA: niː't riː'tɔː"rt UK: niːt rɪtɔːt
neat retortexp USA: niː't riː'tɔː"rt UK: niːt rɪtɔːt
neat soapexp USA: niː't soʊ'p UK: niːt soʊp
neat teaexp USA: niː't tiː' UK: niːt tiː
'neathadv UK: niːθ
Report or add missing word to a dictionary...