Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
203
matches in the
rightnoun USA: raɪ't UK: raɪt
  1. She is holding a bunch of flowers in her right hand.
    1. Egy csokor virágot tart a jobb kezében.
rightv trans v USA: raɪ't UK: raɪt
  1. naut
   1. But their heart was not right with him: nor were they counted faithful in his covenant.
     1. Szívük nem volt egyenes előtte, szövetségét nem tartották hűségesen.
   1. The right decision was far more important than they could possibly imagine.
     1. A helyes döntés sokkalta fontosabb volt annál, mint ahogy képzelték.
   1. Everyone has the right to life.
     1. Minden embernek joga van az élethez.
   2. Every thing he did, was right.
     1. Minden jó volt, akármit csinált.
  1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
    1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
  2. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
    1. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
  3. This didn't seem to have the right effect.
    1. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
rightv intrans v USA: raɪ't UK: raɪt
rightadj USA: raɪ't UK: raɪt
  1. And you have said: The way of the Lord is not right.
    1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
   1. You keep on fiddling with it, and it still doesn't tell the right time.
     1. ­Állandóan babrálod, és mégsem a rendes időt mutatja.
   1. I think the time is right to introduce him to the management.
     1. Szerintem ez most alkalmas idő arra, hogy bemutassuk a cégvezetésnek.
  1. You have governed the realm with right royal gentleness.
    1. Az országot igazi királyi nagylelkűséggel kormányoztad.
rightadv USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Turn right at the traffic lights.
    1. Fordulj jobbra a jelzőlámpánál.
   1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
     1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
   2. I am all right.
     1. Jól vagyok.
   3. Not all might be right between them.
     1. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
  1. A good question gets right to the point.
    1. Egy jó kérdés egyenesen a lényegre tapint.
  2. I'll be right back.
    1. Mindjárt visszajövök.
 1. old
  1. There were empty rooms at Bly, and it was only a question of choosing the right one.
    1. Blyban üres szobák is voltak, csak ki kellett választani a megfelelőt.
right / all -noun USA: raɪ't ɔː'l UK: raɪt ɔːl
right and leftexp USA: raɪ't ʌ·nd le'ft UK: raɪt ənd left
right anglenoun USA: raɪ't æ'ŋgʌ·l UK: raɪt æŋgl
right angle bracketexp UK: raɪt æŋgl brækɪt
right at the startexp USA: raɪ't æ't ðiː· stɔ'rt UK: raɪt ət ðiː stɑt
right at the topexp USA: raɪ't æ't ðiː· tɔ'p UK: raɪt ət ðiː tɔp
right awayexp USA: raɪ't ʌ·weɪ' UK: raɪt əweɪ
right backexp USA: raɪ't bæ'k UK: raɪt bæk
right / be -exp USA: raɪ't biː· UK: raɪt biː
right dress!exp USA: raɪ't dre's UK: raɪt dres
right endadj USA: raɪ't e'nd UK: raɪt end
right face!exp USA: raɪ't feɪ's UK: raɪt feɪs
right guardexp USA: raɪ't gɔ'rd UK: raɪt gɑd
right half backexp USA: raɪ't hæ'f bæ'k UK: raɪt hɑf bæk
right halfbackexp USA: raɪ't hæ'fbæ"k UK: raɪt hɑfbæk
Report or add missing word to a dictionary...