Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
splitv intrans v USA: splɪ't UK: splɪt
splitv trans v USA: splɪ't UK: splɪt
  1. He split the wood with an axe in two huge pieces.
    1. A fejszével két hatalmas darabra hasította a fát.
  1. The teacher split the children into four groups.
    1. A tanár négy csoportra osztotta a gyerekeket.
  2. They split the cost of the party between them.
    1. Elosztották maguk közt a buli költségeit.
 1. figurative
  1. The prize was split between Carl and Mike as they had the same result in the competition.
    1. A díjat megosztották Carl és Mike között, mivel egyforma eredményt értek el a versenyen.
splitadj USA: splɪ't UK: splɪt
split hairsexp USA: splɪ't he'rz UK: splɪt heəz
split intov USA: splɪ't ɪ"ntʌ· UK: splɪt ɪntuː
split into twov USA: splɪ't ɪ"ntʌ· tuː' UK: splɪt ɪntuː tuː
split offv trans v USA: splɪ't ɔː'f UK: splɪt ɔf
split offv intrans v USA: splɪ't ɔː'f UK: splɪt ɔf
split onv USA: splɪ't ɔ'n UK: splɪt ɔn
split on syv USA: splɪ't ɔ'n saɪ'
split one's sidev USA: splɪ't wʌ'nz saɪ'd UK: splɪt wʌnz saɪd
split openv USA: splɪ't oʊ'pʌ·n UK: splɪt oʊpən
split personalityexp USA: splɪ't pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· UK: splɪt pəːsənælɪtiː
split pillexp USA: splɪ't pɪ'l UK: splɪt pɪl
split ringexp USA: splɪ't rɪ'ŋ UK: splɪt rɪŋ
split , split , splitexp USA: splɪ't splɪ't splɪ't UK: splɪt splɪt splɪt
split the differencev USA: splɪ't ðiː· dɪ'frʌ·ns UK: splɪt ðiː dɪfrəns
split upv intrans v USA: splɪ't ʌ'p UK: splɪt ʌp
split upv trans v USA: splɪ't ʌ'p UK: splɪt ʌp
Report or add missing word to a dictionary...