Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
troublenoun USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. It will save me a world of trouble and economy.
    1. Így legalább megkímél egy csomó gondtól és egy csomó kiadástól.
  1. It took her a lot of trouble to get tickets for the show.
    1. Sok fáradozásába került, hogy jegyet szerezzen az előadásra.
  1. techn engin
   1. The trouble is with the men.
     1. Az emberekben van a hiba.
troublev trans v USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. I always like to help anyone in trouble.
    1. Mindig szívesen segítek azon, aki bajba került.
  2. What troubles me is that you never discuss anything with me.
    1. Ami igazán aggaszt az az, hogy semmit sem beszélsz meg velem.
   1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
     1. E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
     1. E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
   2. I have plenty of silk in the Palace, so it will be no trouble to make the balloon.
     1. Selyem van bőven a palotámban, úgyhogy a léggömb elkészítése nem ütközik nehézségbe.
   1. It is well worth the trouble.
     1. Megéri a fáradságot!
     1. Megéri a fáradságot!
  1. He never troubled to write a letter.
    1. Sosem vette a fáradságot hogy írjon.
  2. You will get into trouble if you are lying to your parents.
    1. Bajba kerülsz ha nem mondasz igazat a szüleidnek.
  3. Don't trouble to meet me at the station.
    1. Ne fáradj azzal, hogy kijössz elém az állomásra.
  4. Could I trouble you for the salt?
    1. Megkérhetem hogy adja ide a sót?
troublev intrans v USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
    1. E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
  2. It is well worth the trouble.
    1. Megéri a fáradságot!
trouble aboutexp USA: trʌ'bʌ·l ʌ·baʊ't UK: trʌbl əbaʊt
trouble about sgv
trouble / be in -exp USA: trʌ'bʌ·l biː· ɪ'n UK: trʌbl biː ɪn
trouble / bring - on sbexp
trouble freeadj USA: trʌ'bʌ·l friː' UK: trʌbl friː
trouble / get into -v USA: trʌ'bʌ·l gɪ't ɪ"ntʌ· UK: trʌbl get ɪntuː
trouble / keep sb out of -exp
troubledadj USA: trʌ'bʌ·ld UK: trʌbld
  1. To fish in troubled waters.
    1. A zavarosban halászik.
trouble-freeadj
trouble-makernoun USA: trʌ'bʌ·lmeɪ"kəː· UK: trʌblmeɪkər
trouble-shooternoun USA: trʌ'bʌ·lʃuː"təː· UK: trʌblʃuːtər
trouble-shootingnoun UK: trʌblʃuːtɪŋ
troubleshootingnoun UK: trʌblʃuːtɪŋ
troublesomeadj USA: trʌ'bʌ·lsʌ·m UK: trʌblsəm
engine troublenoun USA: ɪ'nʤʌ·n trʌ'bʌ·l UK: enʤɪn trʌbl
lung troubleexp USA: lʌ'ŋ trʌ'bʌ·l UK: lʌŋ trʌbl
have trouble in doingexp USA: hæ'v trʌ'bʌ·l ɪ'n duː'ɪ·ŋ UK: hæv trʌbl ɪn duːɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...