Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
162
matches in the
wellnoun USA: we'l UK: wel
   1. I am as empty as a dried well.
     1. Üres vagyok, mint a kiszáradt kút.
  1. Distance between central and peripheral well: 3 mm.
    1. A középső és a kör kerületén lévő üreg közötti távolság: 3 mm.
wellinterj USA: we'l UK: wel
  1. Well, I don't really know what to say.
    1. Nos, nem igazán tudom, mit is mondjak.
wellv intrans v USA: we'l UK: wel
welladj USA: we'l UK: wel
  1. I am perfectly well and happy.
    1. Teljesen egészséges vagyok és jókedvű.
welladv USA: we'l UK: wel
  1. She plays the piano very well.
    1. Nagyon jól zongorázik.
  2. And thank Almighty God you got their papers so well!
    1. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
  1. All's well that ends well.
    1. Minden jó, ha a vége jó.
  1. Let us act in freedom, that we may act well and quickly.
    1. Cselekedjünk szabadon, hogy helyesen és gyorsan cselekedhessünk.
  1. And thank Almighty God you got their papers so well!
    1. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
well above the averageexp USA: we'l ʌ·bʌ'v ðiː· æ'vrɪ·ʤ UK: wel əbʌv ðiː ævərɪʤ
well, and what of itexp USA: we'l ʌ·nd hwʌ't ʌ·v ʌ·t UK: wel ənd wɔt ɔv ɪt
we'll cry quitsexp USA: we'l kraɪ' kwɪ'ts UK: wel kraɪ kwɪts
well disposed to syexp USA: we'l dɪ"spoʊ'zd tʌ· saɪ'
well done!exp USA: we'l dʌ'n UK: wel dʌn
well functioningadj USA: we'l fʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: wel fʌŋkʃnɪŋ
well, i declare!exp USA: we'l aɪ' dɪ·kle'r UK: wel aɪ dɪkleər
well, i never!exp USA: we'l aɪ' ne'vəː· UK: wel aɪ nevər
well, i never!exp USA: we'l aɪ' ne'vəː· UK: wel aɪ nevər
well in advanceexp USA: we'l ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: wel ɪn ədvɑns
well lined purseexp USA: we'l laɪ'nd pəː's UK: wel laɪnd pəːs
well meaningadj USA: we'l miː'nɪ·ŋ UK: wel miːnɪŋ
well on in yearsexp USA: we'l ɔ'n ɪ'n yəː·z UK: wel ɔn ɪn jəːz
well possessedexp USA: we'l pʌ·ze'st UK: wel pəzest
well requitedexp UK: wel rɪkwaɪtɪd
Report or add missing word to a dictionary...