Cover photo

magyar-angol gazdasági szótár

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: profiangol
8 Words
8 Translations
0 Examples
0 Expressions
130 matches in 9 dictionaries.
lakást cseréltexp
  1. he has changed his address
   USA: hiː' hʌ·z tʃeɪ'nʤd hʌ·z ʌ·dre's UK: hiː hæz tʃeɪnʤd hɪz ədres
lakást és ellátást ad vkinekv
  1. give bed and board to sy
   USA: gɪ'v be'd ʌ·nd bɔː'rd tʌ· saɪ'
lakástulajdonosnoun
  1. homeowner
   USA: hoʊ'moʊ"nəː· UK: hoʊmoʊnər
lakásváltoztatásnoun
  1. flit
   USA: flɪ't UK: flɪt
bérelt lakásnoun
  1. tenement
   USA: te'nʌ·mʌ·nt UK: tenəmənt
bútorozott lakásexp
  1. furnished flat
   USA: fəː'nɪ"ʃt flæ't UK: fəːnɪʃt flæt
egyszobás lakásnoun
  1. bed-sitter
   UK: bedsɪtər
gondnoki lakásnoun
  1. gate-house
   UK: geɪthaʊs
intézetben lakásexp
  1. boarding in
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ ɪ'n UK: bɔːdɪŋ ɪn
nyomorúságos lakásnoun
  1. informal hole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
piszkos lakásnoun
  1. informal pigsty
   UK: pɪgstaɪ
szolgálati lakásnoun
  1. lodging
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋ UK: lɔʤɪŋ
tanácsi lakásexp
  1. council flat
   USA: kaʊ'nsʌ·l flæ't UK: kaʊnsl flæt
betör (lakásba)exp
  1. break into (a flat)
   USA: breɪ'k ɪ"ntʌ· eɪ' flæ't UK: breɪk ɪntuː eɪ flæt
új lakásba behordv
  1. move in
   USA: muː'v ɪ'n UK: muːv ɪn
főbérleti lakás kiszolgálássalnoun
élelmezés lakássalnoun
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
külön bejáratú lakásexp
  1. self-contained flat
   UK: selfkənteɪnd flæt
mosást vállal <lakásán>exp
  1. take washing
   USA: teɪ'k wɔ'ʃɪ·ŋ UK: teɪk wɔʃɪŋ
otthon, a lakásánexp
  1. home / at -
   USA: hoʊ'm æ't UK: hoʊm ət
Report or add missing word to a dictionary...