Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary

megfelelo modon elrendezni; sorba rendezni; utba igazittani; (vezenyelni egy felvonulason).