Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
120
matches in the
érdekv
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Biztonsága érdekében kérjük viseljen mindig biztonsági övet.
    1. In the interest of your safety, please always wear your seat belt.
érdek nélküladv
  1. disinterestedly
   UK: dɪsɪntrəstɪdliː
érdekbarátnoun
  1. fair-weather friend
   USA: fe'rwe"ðəː· fre'nd UK: feərweðər frend
érdekcsoportnoun
  1. wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
érdekedben állexp
  1. it is to your own interest
   USA: ʌ·t ʌ·z tʌ· yʊ'r oʊ'n ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪt ɪz tuː jɔːr oʊn ɪntrəst
  1. it is in your own interest
   USA: ʌ·t ʌ·z ɪ'n yʊ'r oʊ'n ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪt ɪz ɪn jɔːr oʊn ɪntrəst
érdekelv
  1. informal intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
érdekellentétnoun
  1. conflict of interest
   USA: kʌ·nflɪ'kt ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kɔnflɪkt ɔv ɪntrəst
  1. Scot clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
érdekellentét, összeférhetetlenség (PHARE)exp
  1. conflict of interest
   USA: kʌ·nflɪ'kt ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kɔnflɪkt ɔv ɪntrəst
érdekeltadj
  1. interested
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d UK: ɪntrəstɪd
  1. interested in
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d ɪ'n UK: ɪntrəstɪd ɪn
  1. concerned
   USA: kʌ·nsəː'nd UK: kənsəːnd
  1. A Bizottság a lehető leggyorsabban konzultál az érdekelt felekkel.
    1. The Commission shall carry out a consultation of the parties concerned as soon as possible.
  2. A helyzetet az érintett bankok is jól ismerték.
    1. This situation was also well known by the banks concerned.
érdekelt benneexp
  1. have a stake in
   USA: hæ'v eɪ' steɪ'k ɪ'n UK: hæv eɪ steɪk ɪn
érdekelt félnoun
 1. law
  1. privy
   USA: prɪ'viː· UK: prɪviː
  1. interested party
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stʌ·d pɔ'rtiː· UK: ɪntrəstɪd pɑtiː
érdekelt vmibenexp
érdekeltségnoun
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Milliomos, és üzleti érdekeltségei vannak szerte a világon.
    1. He is a millionaire with buisness interests all around the world.
érdekeltség (in vmiben), köze (vkinek vmihez)v
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
érdekeltség kinyilvánítása (EU)exp
  1. expression of interest
   USA: ɪ·kspre'ʃʌ·n ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪkspreʃn ɔv ɪntrəst
érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi. (PHARE)exp
  1. letter of interest
   USA: le'təː· ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: letər ɔv ɪntrəst
érdekelve vanexp
  1. have a share in
   USA: hæ'v eɪ' ʃe'r ɪ'n UK: hæv eɪ ʃeər ɪn
érdekelve van benneexp
  1. be a party to
   USA: biː· eɪ' pɔ'rtiː· tʌ· UK: biː eɪ pɑtiː tuː
érdekelve van vmibenexp
érdekesadj
  1. readable
   USA: riː'dʌ·bʌ·l UK: riːdəbl
  1. quaint
   USA: kweɪ'nt UK: kweɪnt
  1. juicy
   USA: ʤuː'siː· UK: ʤuːsiː
  1. intriguing
   USA: ɪ"ntriː'gɪ·ŋ UK: ɪntriːgɪŋ
  1. interesting
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·stɪ·ŋ UK: ɪntrəstɪŋ
  1. arresting
   USA: əː·e'stɪ·ŋ UK: ərestɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...