Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
170
matches in the
ár(a)noun
áradv
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. surge
   USA: səː'ʤ UK: səːʤ
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. emanate
   USA: e'mʌ·neɪ"t UK: eməneɪt
  1. diffuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: dɪfjuːz
árad belőle a szóv
  1. keep on spouting
   USA: kiː'p ɔ'n spaʊ'tɪ·ŋ UK: kiːp ɔn spaʊtɪŋ
áradatnoun
  1. torrent
   USA: tɔː'rʌ·nt UK: tɔrənt
  1. figurative sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. figurative river
   USA: rɪ'vəː· UK: rɪvər
  1. gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
 1. figurative
  1. freshet
   UK: freʃɪt
  1. figurative flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. a kérdések végtelen áradata
    1. endless flow of questions
  1. deluge
   USA: de'lyuː·ʤ UK: deljuːʤ
áradmánynoun
 1. geol
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. alluvion
   UK: əluːvjən
 2. geol
  1. accretion
   USA: ʌ·kriː'ʃʌ·n UK: əkriːʃn
áradmányos területnoun
  1. slob
   USA: slɔ'b UK: slɔb
áradozikv
  1. figurative gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
áradozik vmirőlv
áradozvaadv
  1. effusively
   USA: ʌ·fyuː'sɪ·vliː· UK: ɪfjuːsɪvliː
áradozásnoun
  1. outpouring
   USA: aʊ"tpɔː'rɪ·ŋ UK: aʊtpɔːrɪŋ
  1. gush
   USA: gʌ'ʃ UK: gʌʃ
áradozóadj
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
  1. exuberant
   USA: ɪ·gzuː'bəː·ʌ·nt UK: ɪgzjuːbərənt
  1. effusive
   USA: e'fyuː·sɪ·v UK: ɪfjuːsɪv
áradozó bókokexp
  1. effusive compliments
   USA: e'fyuː·sɪ·v kɔ'mplʌ·me·nts UK: ɪfjuːsɪv kɔmplɪments
áradozó stílusexp
  1. copious style
   USA: koʊ'piː·ʌ·s staɪ'l UK: koʊpɪəs staɪl
  1. copious language
   USA: koʊ'piː·ʌ·s læ'ŋgwʌ·ʤ UK: koʊpɪəs læŋgwɪʤ
áradozó személynoun
  1. gusher
   USA: gʌ'ʃəː· UK: gʌʃər
áradozósadj
áradásnoun
  1. swelling
   USA: swe'lɪ·ŋ UK: swelɪŋ
  1. figurative sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. spate
   USA: speɪ't UK: speɪt
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. old flow
   USA: floʊ' UK: floʊ
  1. flood
   USA: flʌ'd UK: flʌd
  1. Ebben az áradásban biztos kisodródott a tengerre.
    1. But it will be out to sea on this flood.
áradóadj
  1. torrential
   USA: tɔː·re'nʃʌ·l UK: tərenʃl
  1. surging
   USA: səː'ʤɪ·ŋ UK: səːʤɪŋ
  1. flushing
   USA: flʌ'ʃɪ·ŋ UK: flʌʃɪŋ
áradó jókedvnoun
  1. elation
   USA: ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪleɪʃn
árajánlatnoun
 1. econ
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. Három cég nyújtott be árajánlatot az új kórház építésére.
    1. Three companies submitted their tenders for the construction of the new hospital.
  1. quotation
   USA: kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: kwoʊteɪʃn
  1. Több építőcéget is megkerestünk, hogy adjanak árajánlatot a munkára.
    1. We asked several builders to give a quotaton for the work.
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
  1. Adtam egy ezer-fontos árajánlatot arra a festményre.
    1. I made a bid of 1,000 pounds for that painting.
árajánlatot teszv
 1. econ
  1. quote
   USA: kwoʊ't UK: kwoʊt
  1. make a bid
   USA: meɪ'k eɪ' bɪ'd UK: meɪk eɪ bɪd
Report or add missing word to a dictionary...