Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
érdeklődésnoun
  1. query
   USA: kwiː'riː· UK: kwɪəriː
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Az aggastyán arcán nagyfokú érdeklődés tűnt fel.
    1. A large interest began to show up in the old man's face.
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. Hitetlenül egymásra néztek, majd új érdeklődéssel megint rám tekintettek.
    1. They looked incredulously at one another, then at me with a new inquiry.
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
érdeklődés híján abbahagyv
  1. US fold
   USA: foʊ'ld UK: foʊld
érdeklődés középpontjába helyez vkitv
  1. make a lion of sy
   USA: meɪ'k eɪ' laɪ'ʌ·n ʌ·v saɪ'
érdeklődési körexp
  1. sphere of interest
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: sfɪər ɔv ɪntrəst
  1. range of interests
   USA: reɪ'nʤ ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·s UK: reɪnʤ ɔv ɪntrəsts
  1. range of interest
   USA: reɪ'nʤ ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: reɪnʤ ɔv ɪntrəst
  1. field of interest
   USA: fiː'ld ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: fiːld ɔv ɪntrəst
  1. Aus barrel
   USA: bæ'rʌ·l UK: bærəl
érdeklődéskeltésv
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
érdeklődésre számot tartóadj
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
érdeklődést nem mutatóadj
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
érdeklődést nem tanúsítóadj
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
érdeklődésűadj
  1. minded
   USA: maɪ'ndʌ·d UK: maɪndɪd
az érdeklődés középpontjaexp
  1. the observed of all observers
   USA: ðiː· ʌ·bzəː'vd ʌ·v ɔː'l ʌ·bzəː'vəː·z UK: ðiː əbzəːvd ɔv ɔːl əbzəːvəz
az érdeklődés középpontjábanexp
  1. in the lime-light
   USA: ɪ'n ðiː· laɪ'mlaɪ"t UK: ɪn ðiː laɪmlaɪt
speciális érdeklődési körexp
  1. special subject
   USA: spe'ʃʌ·l sʌ'bʤɪ·kt UK: speʃl səbʤekt
felkelt (érdeklődést)v
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
lanyha érdeklődést tanúsít vmi irántv
elméleti érdeklődésűadj
  1. informal long-haired
   UK: lɔŋheəd
hasonló érdeklődésű emberek csoportjanoun
  1. coven
   USA: koʊ'vʌ·n UK: kʌvn
elveszti az érdeklődéstexp
  1. lose interest
   USA: luː'z ɪ'ntəː·ʌ·st UK: luːz ɪntrəst
nagy volt az érdeklődésexp
  1. there was quite a good turnout
   USA: ðe'r wʌ·z kwaɪ't eɪ' gʌ·d təː'naʊ"t UK: ðeər wɔz kwaɪt eɪ gʊd təːnaʊt
nem tartozik az érdeklődési körömbeexp
  1. it is not in my domain
   USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't ɪ'n maɪ' doʊ·meɪ'n UK: ɪt ɪz nɔt ɪn maɪ doʊmeɪn
Report or add missing word to a dictionary...