Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
étvágynoun
  1. stomach
   USA: stʌ'mʌ·k UK: stʌmək
  1. relish
   USA: re'lɪ·ʃ UK: relɪʃ
  1. godown
   USA: goʊ'daʊ"n UK: goʊdaʊn
  1. appetite
   USA: æ'pʌ·taɪ"t UK: æpɪtaɪt
étvágyat csinál vkinekv
étvágycsinálónoun
étvágygerjesztőnoun
  1. informal whet
   USA: hwe't UK: wet
  1. appetizing
   USA: æ'pʌ·taɪ"zɪ·ŋ UK: æpɪtaɪzɪŋ
  1. appetizer
   USA: æ'pʌ·taɪ"zəː· UK: æpɪtaɪzər
étvágygerjesztő íznoun
  1. zest
   USA: ze'st UK: zest
étvágytalanadj
  1. be off its oats
   USA: biː· ɔː'f ʌ·ts oʊ'ts UK: biː ɔf ɪts oʊts
étvágytalanságexp
  1. lack of appetite
   USA: læ'k ʌ·v æ'pʌ·taɪ"t UK: læk ɔv æpɪtaɪt
  1. appetite / lack of -
   USA: æ'pʌ·taɪ"t læ'k ʌ·v UK: æpɪtaɪt læk ɔv
egészséges étvágyexp
  1. robust appetite
   USA: roʊ·bʌ'st æ'pʌ·taɪ"t UK: roʊbʌst æpɪtaɪt
hatalmas étvágyexp
  1. robust appetite
   USA: roʊ·bʌ'st æ'pʌ·taɪ"t UK: roʊbʌst æpɪtaɪt
nincs étvágyaexp
  1. be off one's food
   USA: biː· ɔː'f wʌ'nz fuː'd UK: biː ɔf wʌnz fuːd
nincs étvágyamexp
  1. i'm off my feed
   USA: ɪ'm ɔː'f maɪ' fiː'd
nem étvágygerjesztőadj
  1. uninviting
   USA: ʌ"nɪ"nvaɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnɪnvaɪtɪŋ
  1. unappetizing
   USA: ʌ"næ'pʌ·taɪ"zɪ·ŋ UK: ʌnæpɪtaɪzɪŋ
jó étvágyúexp
  1. eat well
   USA: iː't we'l UK: iːt wel
nagy étvágyúadj
  1. throaty
   UK: θroʊtiː
elveszi az étvágyátexp
  1. put sy off
   USA: pʊ't saɪ' ɔː'f
fokozza az étvágyátexp
  1. sharpen one's appetite
   USA: ʃɔ'rpʌ·n wʌ'nz æ'pʌ·taɪ"t UK: ʃɑpən wʌnz æpɪtaɪt
Report or add missing word to a dictionary...