Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
műszakiadj
  1. technological
   USA: te"knʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: teknəlɔʤɪkl
  1. technologic
   USA: te"knʌ·lɔ'ʤɪ·k UK: teknəlɔʤɪk
  1. technician
   USA: te·knɪ'ʃʌ·n UK: teknɪʃn
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
  1. polytechnic
   USA: pɔ"liː·te'knɪ·k UK: pɔlɪteknɪk
  1. poly
   USA: pɔ'liː· UK: pɔliː
  1. engineering
   USA: e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: enʤɪnɪərɪŋ
műszaki egyetemnoun
  1. polytechnic
   USA: pɔ"liː·te'knɪ·k UK: pɔlɪteknɪk
műszaki előírások (EU)exp
  1. technical specifications
   USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
műszaki előírások (PHARE)exp
  1. technical specifications
   USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
műszaki katonanoun
 1. mil
  1. engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
műszaki rajzolónoun
  1. draughtsman
   UK: drɑftsmən
  1. draftsman, draftsmen
   USA: dræ'ftsmʌ·n dræ'ftsmʌ·n UK: drɑftsmən drɑftsmən
műszaki segélyhelynoun
  1. aid station
   USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
műszaki segítségnyújtás (EU)exp
  1. technical assistance
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: teknɪkl əsɪstəns
műszaki szakembernoun
  1. boffin
   UK: bɔfɪn
műszaki szempontbóladv
  1. technically
   USA: te'knɪ·kliː· UK: teknɪkliː
műszaki titkárexp
  1. technical secretary
   USA: te'knɪ·kʌ·l se'krʌ·te"riː· UK: teknɪkl sekrətriː
műszaki tudományoknoun
  1. technology
   USA: te·knɔ'lɪ·ʤiː· UK: teknɔləʤiː
  1. engineering
   USA: e"nʤʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: enʤɪnɪərɪŋ
műszakilagadv
  1. technically
   USA: te'knɪ·kliː· UK: teknɪkliː
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE)exp
  1. technical assistance (T.A.)
   USA: te'knɪ·kʌ·l ʌ·sɪ'stʌ·ns tɔ' UK: teknɪkl əsɪstəns tə
marás (műszaki kif. forgácsolási tech.)noun
  1. milling
   USA: mɪ'lɪ·ŋ UK: mɪlɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...