Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
ehetetlenadj
  1. unfit to eat
   USA: ʌ·nfɪ't tʌ· iː't UK: ʌnfɪt tuː iːt
  1. uneatable
   UK: ʌniːtəbl
  1. inedible
   USA: ɪ"ne'dʌ·bʌ·l UK: ɪnedəbl
ehetö, fogyaszthatóadj
  1. edible
   USA: e'dʌ·bʌ·l UK: edɪbl
ehetőadj
  1. good to eat
   USA: gʌ·d tʌ· iː't UK: gʊd tuː iːt
  1. fit to eat
   USA: fɪ't tʌ· iː't UK: fɪt tuː iːt
  1. edible
   USA: e'dʌ·bʌ·l UK: edɪbl
  1. eatable
   USA: iː'tʌ·bʌ·l UK: iːtəbl
  1. comestible
   UK: kəmestəbl
ehető gombanoun
  1. mushroom
   USA: mʌ'ʃruː·m UK: mʌʃrʊm
ehető kagylóadj
  1. clam
   USA: klæ'm UK: klæm
ehető káposztapálmaexp
ehető szívkagylónoun
  1. cockle
   UK: kɔkl
ehető tengeri rákexp
  1. shore crab
   USA: ʃɔː'r kræ'b UK: ʃɔːr kræb
  1. green crab
   USA: griː'n kræ'b UK: griːn kræb
ehető volta vmineknoun
  1. edibility
   UK: edɪbɪlɪtiː
ehető/jóízűexp
  1. good to eat
   USA: gʌ·d tʌ· iː't UK: gʊd tuː iːt
ehetőségnoun
  1. edibility
   UK: edɪbɪlɪtiː
az étel ehetetlen moslék voltexp
  1. the food was inedible muck
   USA: ðiː· fuː'd wʌ·z ɪ"ne'dʌ·bʌ·l mʌ'k UK: ðiː fuːd wɔz ɪnedəbl mʌk
Report or add missing word to a dictionary...