Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
halálosadj
  1. old vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. mortal
   USA: mɔː'rtʌ·l UK: mɔːtl
  1. lethal
   USA: liː'θʌ·l UK: liːθl
  1. killing
   USA: kɪ'lɪ·ŋ UK: kɪlɪŋ
  1. fatalities
   USA: fʌ·tæ'lʌ·tiː·z UK: fətælɪtɪz
  1. fatal
   USA: feɪ'tʌ·l UK: feɪtl
  1. deathly
   USA: de'θliː· UK: deθliː
  1. deadly
   USA: de'dliː· UK: dedliː
halálos balesetnoun
  1. casualty
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· UK: kæʒʊəltiː
halálos ellenségexp
  1. mortal enemy
   USA: mɔː'rtʌ·l e'nʌ·miː· UK: mɔːtl enəmiː
halálos ellenségeskedésexp
  1. death feud
   USA: de'θ fyuː'd UK: deθ fjuːd
  1. deadly feud
   USA: de'dliː· fyuː'd UK: dedliː fjuːd
  1. blood feud
   USA: blʌ'd fyuː'd UK: blʌd fjuːd
halálos fáradtságnoun
halálos mivolta vmineknoun
  1. mortality
   USA: mɔː·rtæ'lʌ·tiː· UK: mɔːtælɪtiː
halálos sebet ejtv
  1. wing
   USA: wɪ'ŋ UK: wɪŋ
halálos sérülést szenvedettexp
  1. fatally injured
   USA: feɪ'tʌ·liː· ɪ'nʤəː·d UK: fætælaɪ ɪnʤəd
halálos veszélybenexp
  1. within an ace of death
   USA: wɪ"θɪ'n ʌ·n eɪ's ʌ·v de'θ UK: wɪðiːn ən eɪs ɔv deθ
halálos, végzetesadj
  1. fatal
   USA: feɪ'tʌ·l UK: feɪtl
halálos végű szerencsétlenségnoun
  1. fatality
   USA: fʌ·tæ'lʌ·tiː· UK: fətælɪtiː
halálos ágynoun
  1. deathbed
   USA: de'θbe"d UK: deθbed
  1. death-bed
   USA: de'θbe"d UK: deθbed
halálos ágyon történőadj
 1. relig
  1. clinical
   USA: klɪ'nʌ·kʌ·l UK: klɪnɪkl
halálos ájulásexp
  1. dead faint
   USA: de'd feɪ'nt UK: ded feɪnt
halálos áldozatnoun
 1. mil
  1. casualty
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː· UK: kæʒʊəltiː
halálos áldozatoknoun
  1. casualties
   USA: kæ'ʒʌ·ltiː·z UK: kæʒʊəltɪz
halálos áldozatok számanoun
halálos áramütésnoun
  1. electrocution
   USA: ʌ·le"ktrʌ·kyuː'ʃʌ·n UK: ɪlektrəkjuːʃn
halálos ítéletexp
  1. capital sentence
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l se'ntʌ·ns UK: kæpɪtəl sentəns
halálos(an)adj
  1. deadly
   USA: de'dliː· UK: dedliː
Report or add missing word to a dictionary...