Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
hatékonyadj
  1. wholesome
   USA: hoʊ'lsʌ·m UK: hoʊlsəm
  1. have a lot on the ball
   USA: hæ'v eɪ' lɔ't ɔ'n ðiː· bɔː'l UK: hæv eɪ lɔt ɔn ðiː bɔːl
  1. efficient
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪfɪʃnt
  1. Az új főnök igen eredményes munkát végez.
    1. The new boss is doing highly efficient work.
  2. Könnyen be tudod járni a várost a hatékony tömegközlekedésnek köszönhetően.
    1. You can easily get around the city due to the efficient public transport system.
  1. efficacious
   USA: e"fʌ·keɪ'ʃʌ·s UK: efɪkeɪʃəs
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
    1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
  2. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
    1. We have to find an effective way to reduce our costs.
  3. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
    1. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
  1. active
   USA: æ'ktɪ·v UK: æktɪv
hatékonyanadv
  1. efficiently
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·ntliː· UK: ɪfɪʃntliː
hatékonyságnoun
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
  1. efficacy
   USA: e'fɪ·kæ"siː· UK: efɪkəsiː
  1. effectiveness
   USA: iː'fe·ktɪ·vnʌ·s UK: ɪfektɪvnəs
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
    1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
nem hatékony cselekvésnoun
  1. wasteland
   USA: weɪ'stlæ"nd UK: weɪstlænd
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE)noun
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREexp
Report or add missing word to a dictionary...