Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
jelenlegiadj
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A jelentés a tömegközlekedés jelenlegi állapotáról szól.
    1. The report is about the present state of public transport.
  2. Előterjesztette elméletét a kontinensvándorlásról.
    1. He presented his theory of continental drift.
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
  2. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
jelenlegi helyzetnoun
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
jelenlegi körülményeknoun
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
jelenlegi viszonyoknoun
  1. actualities
   UK: æktʃʊælɪtɪz
a jelenlegi helyzet szerintexp
  1. as matters stand
   USA: e'z mæ'təː·z stæ'nd UK: əz mætəz stænd
a jelenlegi kormányexp
  1. the present government
   USA: ðiː· pəː·ze'nt gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: ðiː prɪzent gʌvənmənt
a dolgok jelenlegi állása mellettexp
  1. as matter stand
   USA: e'z mæ'təː· stæ'nd UK: əz mætər stænd
Report or add missing word to a dictionary...