Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
laposadj
  1. vapid
   USA: væ'pʌ·d UK: væpɪd
  1. uninspired
   USA: ʌ"nɪ"nspaɪ'əː·d UK: ʌnɪnspaɪəd
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. shallow
   USA: ʃæ'loʊ· UK: ʃæloʊ
  1. old plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. horizontal
   USA: hɔː"rʌ·zɔ'ntʌ·l UK: hɔrɪzɔntl
 1. mining
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Leült egy lapos sziklára és bámulta a tengert.
    1. He sat on a flat rock and stared at the sea.
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. depressed
   USA: dʌ·pre'st UK: dɪprest
lapos domborműnoun
lapos dugóhúzónoun
  1. tailspin
   USA: teɪ'lspɪ"n UK: teɪlspɪn
lapos egyrétegű tekercsnoun
  1. pancake coil
   USA: pæ'nkeɪ"k kɔɪ'l UK: pænkeɪk kɔɪl
lapos fedésnoun
 1. arch
  1. coping
   USA: koʊ'pɪ·ŋ UK: koʊpɪŋ
lapos felületnoun
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
    1. The test area shall be flat and horizontal.
lapos fenekű bárkanoun
 1. naut
  1. sloop
   USA: sluː'p UK: sluːp
lapos fenekű csónakexp
  1. mackinaw
   USA: mæ'kʌ·nɔː"
lapos fenekű kishajónoun
  1. US gondola
   USA: gɔ·ndoʊ'lʌ· UK: gɔndələ
lapos fenekű segédhajónoun
  1. sloop
   USA: sluː'p UK: sluːp
lapos fenekű szénszállító dereglyenoun
 1. naut
  1. keel
   USA: kiː'l UK: kiːl
lapos fenekű teherhajónoun
  1. scow
   USA: skaʊ' UK: skaʊ
lapos fenekű uszálynoun
 1. naut
  1. old pram
   UK: præm
lapos fenekű uszálynoun
  1. pram
   UK: præm
lapos gyufacsomagexp
  1. book of matches
   USA: bʊ'k ʌ·v mæ'tʃʌ·z UK: bʊk ɔv mætʃɪz
lapos gyékénykosárnoun
  1. pad
   USA: pæ'd UK: pæd
lapos kemény szalmakalapnoun
  1. boater
   UK: boʊtər
lapos kerek púderdoboznoun
  1. flapjack
   UK: flæpʤæk
lapos korong alakú díszítőelemnoun
 1. arch
  1. bezant
   UK: bezənt
lapos (káposzta) fej (növ)exp
Report or add missing word to a dictionary...