Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
(meg)hosszabbításnoun
  1. elongation
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n UK: iːlɔŋgeɪʃn
meghosszabbításnoun
  1. renewal
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l UK: rɪnjuːəl
  1. prolongation
   UK: proʊlɔŋgeɪʃn
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
  1. Egy híres építészt bíztak meg a Városháza kibővítésével.
    1. A famous architect was commissioned for the extension of the Town Hall.
  2. kiterjesztés nélküli fájlnév
    1. file name without extension
  3. A Bizottság értesíti az érintett személyt az eljárás meghosszabbításáról.
    1. The Commission shall notify the person concerned of the extension of the procedure.
  1. elongation
   USA: iː"lɔː·ŋgeɪ'ʃʌ·n UK: iːlɔŋgeɪʃn
  1. continuance
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·ns UK: kəntɪnjʊəns
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
határidő meghosszabbításnoun
 1. law
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
fedélzet meghosszabbítása hátrafelénoun
 1. naut
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
teljesítési határidő meghosszabbítása (EU)exp
  1. extension of period of performance
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
teljesítési határidő meghosszabbítása (PHARE)exp
  1. extension of period of performance
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n ʌ·v pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: ɪkstenʃn ɔv pɪərɪəd ɔv pəfɔːməns
Report or add missing word to a dictionary...