Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
nem teljesadj
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. incomplete
   USA: ɪ"nkʌ·mpliː't UK: ɪnkəmpliːt
  1. half
   USA: hæ'f UK: hɑf
nem teljesen asszimilálódott bevándoroltexp
  1. hyphenated
   USA: haɪ'fʌ·neɪ"tʌ·d UK: haɪfəneɪtɪd
nem teljesen megrakott hombárnoun
  1. informal ullage
   UK: ʌlɪʤ
nem teljesítnoun
 1. law
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
nem teljesítettadj
  1. undischarged
   UK: ʌndɪstʃɑʤd
nem teljesíti kötelességétv
  1. fail in one's duty
   USA: feɪ'l ɪ'n wʌ'nz dyuː'tiː· UK: feɪl ɪn wʌnz djuːtiː
nem teljesítésnoun
  1. non-performance
   UK: nɔnpəfɔːməns
  1. non-compliance
   USA: nɔ"nkʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: nɔnkəmplaɪəns
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
fizetés nem teljesítéseexp
  1. default in paying
   USA: dʌ·fɔː'lt ɪ'n peɪ'ɪ·ŋ UK: dɪfɔːlt ɪn peɪɪŋ
kötelezettségét nem teljesítőnoun
  1. defaulter
   UK: dɪfɔːltər
fogyasztásra még nem teljesen (növ)exp
Report or add missing word to a dictionary...