Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
szabályzatnoun
  1. statutes
   USA: stæ'tʃuː·ts UK: stætʃuːts
  1. rules
   USA: ruː'lz UK: ruːlz
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. by-law
   USA: baɪ'lɔː" UK: baɪlɔː
szabályzat, rendeletnoun
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
szabályzatnak megfelelőnoun
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
szabályzatoknoun
  1. bylaws
   USA: baɪ'lɔː"z UK: baɪlɔːz
építésügyi szabályzatnoun
  1. building acts
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ æ'ks UK: bɪldɪŋ ækts
ügyrendi szabályzatnoun
  1. procedure
   USA: proʊ·siː'ʤəː· UK: prəsiːʤər
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartexp
pénzügyi szabályzat (EU)exp
  1. financial regulations
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: faɪnænʃl regjʊleɪʃnz
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmexp
Report or add missing word to a dictionary...