Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
szokásosadj
  1. wonted
   UK: woʊntɪd
  1. usual
   USA: yuː'ʒuː·ʌ·l UK: juːʒʊəl
  1. using
   USA: yuː'zɪ·ŋ UK: juːzɪŋ
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
  1. routine
   UK: ruːtiːn
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. A nagyim ragaszkodik a szokásos délutáni sétájához.
    1. My granny insists on her regular walk in the afternoon.
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. A cég promóciós kampányokat is szervez a szokásos reklámon túlmenően.
    1. The company organizes promotional campaigns other than ordinary advertising.
  1. habitual
   USA: hʌ·bɪ'tʃuː·ʌ·l UK: həbɪtʃʊəl
  1. general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
  1. customary
   USA: kʌ'stʌ·me"riː· UK: kʌstəməriː
  1. accustomed
   USA: ʌ·kʌ'stʌ·md UK: əkʌstəmd
  1. acceptation
   UK: æksepteɪʃn
szokásos munkamenetnoun
  1. routine
   UK: ruːtiːn
szokásos méretexp
  1. stock size
   USA: stɔ'k saɪ'z UK: stɔk saɪz
szokásos, szokványos; ordinary expenses (PHARE)adj
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
szokásostól eltérőadj
  1. out of the ordinary
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: aʊt ɔv ðiː ɔːdnriː
a szokásosnoun
  1. figurative informal run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
nem szokásosadj
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek.
    1. That is very odd; however, no one shall know anything about it.
  1. not in use
   USA: nɔ't ɪ'n yuː'z UK: nɔt ɪn juːz
étkezés szokásos idejenoun
  1. mealtime
   USA: miː'ltaɪ"m UK: miːltaɪm
kanadában szokásos kifejezésnoun
  1. canadianism
   UK: kəneɪdɪənɪzəm
darabáruk szokásos számegységenoun
 1. econ
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
a szokásos úton-módonexp
  1. through the usual channels
   USA: θruː' ðiː· yuː'ʒuː·ʌ·l tʃæ'nʌ·lz UK: θruː ðiː juːʒʊəl tʃænlz
Report or add missing word to a dictionary...