Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
vizsgálatnoun
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
vizsgálatnoun
  1. trial
   USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. A vizsgálat színhelyéül Rouent választották.
    1. Rouen was chosen as the scene of the trial.
  2. kutatási kísérletekre szánt gyógyszerkészítmények
    1. medicinal products for research trials
 1. econ ind chem ind
  1. test
   USA: te'st UK: test
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését.
    1. The survey programme shall include sample product surveys of aircraft.
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
 2. law
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. regional old quest
   USA: kwe'st UK: kwest
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
  1. inspection
   USA: ɪ"nspe'kʃʌ·n UK: ɪnspekʃn
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  2. Hivatalos vizsgálatot folytatnak külföldi útjaival kapcsolatban.
    1. They hold an official inquiry into his travels abroad.
  1. inquest
   USA: ɪ'nkwe"st UK: ɪnkwest
  1. examination
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzæmɪneɪʃn
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  1. old disquisition
   UK: dɪskwɪzɪʃn
  1. auditing
   USA: ɔ'dʌ·tɪ·ŋ UK: ɔːdɪtɪŋ
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
 3. metallurgy
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
  1. analysis
   USA: ʌ·næ'lʌ·sʌ·s UK: ənæləsɪs
vizsgálatv
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
vizsgálat alattexp
  1. under examination
   USA: ʌ'ndəː· ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ʌndər ɪgzæmɪneɪʃn
vizsgálat, betekintésnoun
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
vizsgálatiadj
  1. investigational
   USA: ɪ"nve·stʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪnvestɪgeɪʃənəl
vizsgálati fogolynoun
 1. law
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
vizsgálati fogságban tartv
 1. law
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálati fogság(ban tartás)v
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálatom eredményeképpen úgy találtamexp
  1. on examination i found
   USA: ɔ'n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n aɪ' faʊ'nd UK: ɔn ɪgzæmɪneɪʃn aɪ faʊnd
vizsgálatot folytatv
  1. inquire
   USA: ɪ"nkwaɪ'r UK: ɪnkwaɪər
vizsgálattal megbízott közegnoun
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
alapos vizsgálatnoun
  1. scrutiny
   USA: skruː'tʌ·niː· UK: skruːtɪniː
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
  1. inquisition
   USA: ɪ"nkwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkwɪzɪʃn
állategészségügyi vizsgálatexp
  1. animal health control
   USA: æ'nʌ·mʌ·l he'lθ kʌ·ntroʊ'l UK: ænɪməl helθ kəntroʊl
átvételi vizsgálatexp
  1. acceptance test
   USA: ʌ·kse'ptʌ·ns te'st UK: əkseptəns test
bírósági vizsgálatnoun
  1. inquest
   USA: ɪ'nkwe"st UK: ɪnkwest
biztonsági vizsgálatexp
  1. security checking
   USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· tʃe'kɪ·ŋ UK: sɪkjʊərɪtiː tʃekɪŋ
  1. security check
   USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· tʃe'k UK: sɪkjʊərɪtiː tʃek
ellenőrző vizsgálatnoun
  1. check assay
   USA: tʃe'k æ'siː· UK: tʃek əseɪ
értelmességi vizsgálatnoun
  1. intelligence test
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns te'st UK: ɪntelɪʤəns test
futó vizsgálatnoun
Report or add missing word to a dictionary...