Cover photo

Hungarian-French dictionary

Hungarian-French open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: French-Hungarian dictionary
33991 Words
61708 Translations
0 Examples
0 Expressions
anyaginoun
  1. világ philos
anyagi eszközöknoun
anyagi helyzetnoun
anyagiasadj
anyagias embernoun
    1. figurative pej old m matérialiste
anyagiasságnoun
    1. figurative pej old m matérialisme
le van égve anyagilagexp
Report or add missing word to a dictionary...