Cover photo

Hungarian-German dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, Péter Pallinger
Reverse dictionary: German-Hungarian dictionary
39557 Words
72606 Translations
0 Examples
20 Expressions
39
matches in the
emelv
    1. kártya abheben
emelv
    1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
      'maxən
emeletnoun
    1. r Stock (s)
      'ʃtɔk 'ɛs
    1. r Schoss
      1. genitiveForm:
      2. Schosses
    1. r Schoss
      1. pluralForm:
      2. Schosse
      1. genitiveForm:
      2. Schosses
    1. Rang
      'raŋ
    1. s Geschoss
      1. pluralForm:
      2. Geschosse
      1. genitiveForm:
      2. Geschosses
    1. gen e Etage
      e'taːʒə
      1. pluralForm:
      2. Etagen
      1. genitiveForm:
      2. Etage
    1. r Boden
      'boːdən
      1. genitiveForm:
      2. Bodens
emelet (Ausztria)noun
    1. e Etage
      e'taːʒə
      1. pluralForm:
      2. Etagen
      1. genitiveForm:
      2. Etage
emelet (színház)noun
    1. r Rang
      'raŋ
      1. genitiveForm:
      2. Ranges
      3. Rangs
emeletes ágynoun
emelkedettadj
    1. hoch
      'hoːx
    1. gehalten
      gə'haltən
emelkedikv
    1. víz ár/kiadás stb. anwachsen
emelkedikv
    1. stellen
      'ʃtɛlən
    1. Steigen
      'ʃtaɪgən
    1. schwellen
      'ʃvɛlən
    1. ragen
      'raːgən
    1. heben
      'heːbən
emelkedésnoun
  1. math
    1. e Steigung
      'ʃtaɪgʊŋ
      1. pluralForm:
      2. Steigungen
      1. genitiveForm:
      2. Steigung
    1. literary e Progression
      progrɛ'sioːn
      1. pluralForm:
      2. Progressionen
      1. genitiveForm:
      2. Progression
    1. e Höhe
      1. pluralForm:
      2. Höhen
      1. genitiveForm:
      2. Höhe
    1. r Gang
      'gaŋ
      1. pluralForm:
      2. Gangs
      1. genitiveForm:
      2. Gangs
    1. e Erhöhung
      1. pluralForm:
      2. Erhöhungen
      1. genitiveForm:
      2. Erhöhung
    1. e Bohle
      'boːlə
      1. pluralForm:
      2. Bohlen
      1. genitiveForm:
      2. Bohle
    1. r Aufbau
      1. pluralForm:
      2. Aufbaue
      1. genitiveForm:
      2. Aufbaues
      3. Aufbaus
    1. r Anstieg
      'anʃtiːk
    1. r Anlauf
      'anlaʊf
emelkedõnoun
    1. e Steigung
      'ʃtaɪgʊŋ
      1. pluralForm:
      2. Steigungen
      1. genitiveForm:
      2. Steigung
    1. r Anstieg
      'anʃtiːk
emelkedőnoun
    1. e Steigung
      'ʃtaɪgʊŋ
      1. pluralForm:
      2. Steigungen
      1. genitiveForm:
      2. Steigung
    1. Ranken
      'raŋkən
    1. r Anstieg
      'anʃtiːk
    1. r Anlauf
      'anlaʊf
emelkedőadj
  1. techn
    1. progressiv
      progrɛ'siːf
emellettadv
    1. hierbei
      hiːɐ'baɪ
    1. dabei
      da'baɪ
emelvénynoun
    1. e Rampe
      'rampə
      1. pluralForm:
      2. Rampen
      1. genitiveForm:
      2. Rampe
    1. s Pult
      'pʊlt
      1. pluralForm:
      2. Pulte
      1. genitiveForm:
      2. Pultes
      3. Pults
    1. s Podium
      'poːdiʊm
      1. pluralForm:
      2. Podiumen
      3. Podiumi
      1. genitiveForm:
      2. Podiums
  1. techn
    1. e Bühne
      1. pluralForm:
      2. Bühnen
      1. genitiveForm:
      2. Bühne
emelésnoun
    1. gyorsírás e Hochstellung
emelésnoun
    1. e Steigerung
      'ʃtaɪgərʊŋ
      1. pluralForm:
      2. Steigerungen
      1. genitiveForm:
      2. Steigerung
    1. r Hub
      'huːp
      1. genitiveForm:
      2. Hubes
      3. Hubs
emelõnoun
    1. r Hebel
      'heːbəl
      1. pluralForm:
      2. Hebel
      1. genitiveForm:
      2. Hebels
emelõrúdnoun
Report or add missing word to a dictionary...