Cover photo

Hungarian-German extra dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
13638 Words
15051 Translations
0 Examples
0 Expressions
108 matches in 9 dictionaries.
munkanélküli segélyen vanv
  1. be on the dole
   USA: biː· ɔ'n ðiː· doʊ'l UK: biː ɔn ðiː doʊl
fejlesztési segély (EU)exp
műszaki segélyhelynoun
  1. aid station
   USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
fejlesztési segély (PHARE)exp
autómentő (segély)szolgálatexp
  1. break-down service
   USA: breɪ'kdaʊ"n səː'vʌ·s UK: breɪkdaʊn səːvɪs
országúti segélyszolgálatexp
  1. road service
   USA: roʊ'd səː'vʌ·s UK: roʊd səːvɪs
gyes (gyermekgondozási segély)exp
kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. (PHARE)noun
  1. disbursement
   USA: dɪ"sbəː'smʌ·nt UK: dɪsbəːsmənt
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE)noun
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve (PHARE)exp
  1. beneficiary state
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· steɪ't UK: benɪfɪʃəriː steɪt
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmexp
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE)exp
Aid Implementation and Co-ordination Units - Végrehajtási és Segélykoordinációs Egységek (EU)exp
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)adj
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)exp
  1. advisory and consultancy teams
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· ʌ·nd kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· tiː'mz
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartexp
Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia (a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése) (EU)exp
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE)exp
segélynoun
  1. e Unterstützung
   1. pluralForm:
   2. Unterstützungen
   1. genitiveForm:
   2. Unterstützung
  1. e Hilfe
   'hɪlfə
   1. pluralForm:
   2. Hilfen
   1. genitiveForm:
   2. Hilfe
segélyezésnoun
Report or add missing word to a dictionary...