COVID-19 Fight
összhangbanadv
  1. tunefully
   UK: tjuːnfəliː
  1. in accordance with
   USA: ɪ'n ʌ·kɔː'rdʌ·ns wʌ·ð UK: ɪn əkɔːdəns wɪð
összhangban levőadj
  1. figurative consonant
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: kɔnsənənt
összhangban levő, megegyezőadj
  1. accordant
   UK: əkɔːdənt
összhangban nem állóadj
  1. incongruous
   USA: ɪ"ŋkɔː'ŋruː·ʌ·s UK: ɪnkɔŋgrʊəs
összhangban vanv
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. harmonize
   USA: hɔ'rmʌ·naɪ"z UK: hɑmənaɪz
  1. hang together
   USA: hæ'ŋ tʌ·ge'ðəː· UK: hæŋ təgeðər
  1. correspond
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'nd UK: kɔrɪspɔnd
  1. chime together
   USA: tʃaɪ'm tʌ·ge'ðəː· UK: tʃaɪm təgeðər
  1. chime in with
   USA: tʃaɪ'm ɪ'n wʌ·ð UK: tʃaɪm ɪn wɪð
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
összhangban van a közösségi joggalexp
  1. comply with Community law
   USA: kʌ·mplaɪ' wʌ·ð kʌ·myuː'nʌ·tiː· lɔ' UK: kəmplaɪ wɪð kəmjuːnɪtiː lɔː
összhangban van a közösségi joggal (PHARE)exp
  1. (to) comply with Community law
   USA: tʌ· kʌ·mplaɪ' wʌ·ð kʌ·myuː'nʌ·tiː· lɔ' UK: tuː kəmplaɪ wɪð kəmjuːnɪtiː lɔː
összhangban van velev
  1. fit in with
   USA: fɪ't ɪ'n wʌ·ð UK: fɪt ɪn wɪð
  1. be in tune with
   USA: biː· ɪ'n tuː'n wʌ·ð UK: biː ɪn tjuːn wɪð
összhangban állv
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
összhangban állóadj
  1. concordant
   UK: kənkɔːdənt
nincs összhangbanexp
  1. out of key with
   USA: aʊ't ʌ·v kiː' wʌ·ð UK: aʊt ɔv kiː wɪð
vmivel összhangbanexp
nincs összhangban vmivelexp
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Taexp
Report or add missing word to a dictionary...