COVID-19 Fight
combnoun
  1. thigh
   USA: θaɪ' UK: θaɪ
  1. limb
   USA: lɪ'm UK: lɪm
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
  1. haunch
   UK: hɔːntʃ
  1. ham
   USA: hæ'm UK: hæm
comb (rovaroknál)noun
  1. tibia, tibiae
   UK: tɪbɪə tɪbɪiː
combcsontnoun
  1. thigh-bone
   UK: θaɪboʊn
  1. thigh bone
   USA: θaɪ' boʊ'n UK: θaɪ boʊn
  1. femur
   USA: fiː'məː· UK: fiːmər
combcsontiadj
  1. femoral
   USA: fe'məː·ʌ·l UK: femərəl
combcsontmélyedésv
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
combfixnoun
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
combtövi résznoun
  1. old twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
Commission of the European Communities - az EK Bizottsága (EU)exp
Common Agricultural Policy - az EU közös agrárpolitikája (EU)exp
Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika (EU)exp
compaqnoun
  1. compaq
   USA: kɔ'mpæ"k
compónoun
  1. tench
   USA: te'ntʃ UK: tentʃ
  1. tench, tench
   USA: te'ntʃ te'ntʃ UK: tentʃ tentʃ
European Community Humanitarian Office - az Európai Közösség Humanitárius Hivatala (EU)exp
New Community Instrument - új közösségi eszköz (EU)exp
Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg (EU)exp
lásd: 'coménoun
  1. came
   USA: keɪ'm UK: keɪm
szárnyas alsó combjanoun
  1. informal drumstick
   USA: drʌ'mstɪ·k UK: drʌmstɪk
European Economic Community - Európai Gazdasági Közösség (EU)exp
Economic and Social Committee - Gazdasági és Szociális Bizottság (EU)exp
Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára (EU)exp
Report or add missing word to a dictionary...