esésnoun
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
 1. sports
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. hang
   USA: hæ'ŋ UK: hæŋ
  1. gradient
   UK: greɪdɪənt
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. falling
   USA: fɔ'lɪ·ŋ UK: fɔːlɪŋ
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. Esésének oka a nyereg félrecsúszása volt.
    1. His fall was due to the saddle slipping.
  1. figurative ebb
   USA: e'b UK: eb
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. Meredek részvénypiaci esés söpört végig Ázsián.
    1. There was a sharp drop in Asian stock markets.
  1. droop
   USA: druː'p UK: druːp
  1. downfall
   USA: daʊ'nfɔː"l UK: daʊnfɔːl
  1. descent
   USA: dʌ·se'nt UK: dɪsent
  1. informal crump
   USA: krʌ'mp UK: krʌmp
 2. arts
  1. casting
   USA: kæ'stɪ·ŋ UK: kɑstɪŋ
esést felfogexp
  1. break a fall
   USA: breɪ'k eɪ' fɔ'l UK: breɪk eɪ fɔːl
esést mutatóadj
 1. econ
  1. sagging
   USA: sæ'gɪ·ŋ UK: sægɪŋ
eséstüske (szintvonalon)noun
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
nagy esésnoun
  1. mucker
   UK: mʌkə
ritmikus esésnoun
  1. cadence
   USA: keɪ'dʌ·ns UK: keɪdəns
csökkenés, esés; vágás, hasadásexp
hirtelen esésűadj
  1. precipitous
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·tʌ·s UK: prɪsɪpɪtəs
egy vonalba esésnoun
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
Report or add missing word to a dictionary...