COVID-19 Fight
hallomexp
  1. i can hear it
   USA: aɪ' kʌ·n hɪ'r ʌ·t UK: aɪ kæn hɪər ɪt
hallomásnoun
  1. hearsay
   USA: hɪ'rseɪ" UK: hɪəseɪ
hallomásból tudomexp
  1. i have it from hearsay
   USA: aɪ' hæ'v ʌ·t fəː·m hɪ'rseɪ" UK: aɪ hæv ɪt frɔm hɪəseɪ
hallottv
  1. know of
   USA: noʊ' ʌ·v UK: noʊ ɔv
  1. heard
   USA: həː'd UK: həːd
hallottad, hogy újabban mit művelt?exp
  1. have you heard his latest?
   USA: hæ'v yuː' həː'd hʌ·z leɪ'tʌ·st UK: hæv juː həːd hɪz leɪtɪst
hallottamexp
  1. i have heard it
   USA: aɪ' hæ'v həː'd ʌ·t UK: aɪ hæv həːd ɪt
hallottam, hogyexp
  1. i have heard tell
   USA: aɪ' hæ'v həː'd te'l UK: aɪ hæv həːd tel
  1. i have heard it said
   USA: aɪ' hæ'v həː'd ʌ·t se'd UK: aɪ hæv həːd ɪt sed
hallottam mikor elhaladtexp
  1. i heard him come by
   USA: aɪ' həː'd ɪ"m kʌ'm baɪ' UK: aɪ həːd hɪm kʌm baɪ
hallottam viselt dolgaidrólexp
hallotál már ilyet?exp
  1. can you beat it?
   USA: kʌ·n yuː' biː't ʌ·t UK: kæn juː biːt ɪt
sajnálattal hallom, hogyexp
  1. i am sorry to hear that
   USA: aɪ' eɪ'e'm sɔ'riː· tʌ· hɪ'r ðʌ·t UK: aɪ æm sɔriː tuː hɪər ðət
csak hallomásból tudomexp
  1. i have it only from hearsay
   USA: aɪ' hæ'v ʌ·t oʊ'nliː· fəː·m hɪ'rseɪ" UK: aɪ hæv ɪt oʊnliː frɔm hɪəseɪ
nem hallottadj
  1. unheard
   USA: ʌ·nhəː'd UK: ʌnhəːd
rosszul hallottv
  1. misheard
   USA: mɪ"shəː'd
véletlenül hallott hírnoun
  1. pick-up
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
ki hallott már ilyet!exp
  1. the idea!
   USA: ðiː· aɪ·diː'ʌ· UK: ðiː aɪdɪə
mindent hallottam.exp
  1. could / i - hear everything.
   USA: kʊ'd aɪ' hɪ'r e'vriː·θɪ"ŋ UK: kʊd aɪ hɪər evrɪθɪŋ
úgy hallottamexp
  1. i was told
   USA: aɪ' wʌ·z toʊ'ld UK: aɪ wɔz toʊld
azt hallottam hogyexp
  1. it has come to my ear that
   USA: ʌ·t hʌ·z kʌ'm tʌ· maɪ' iː'r ðʌ·t UK: ɪt hæz kʌm tuː maɪ ɪər ðət
soha nem hallottadj
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
Report or add missing word to a dictionary...