418
matches in the
komoly összegexp
  1. round sum
   USA: raʊ'nd sʌ'm UK: raʊnd sʌm
komámasszony hol az olló?exp
  1. puss in the corner
   USA: pʊ's ɪ'n ðiː· kɔː'rnəː· UK: pʊs ɪn ðiː kɔːnər
koncentrál, összpontosit (vmire)exp
konkrét formába öntv
  1. figurative concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
konyhai öblögetőasztalnoun
konzultáló orvosnoun
  1. consultant
   USA: kʌ·nsʌ'ltʌ·nt UK: kənsʌltənt
korlátlan önbizalomexp
  1. unlimited aplomb
   USA: ʌ·nlɪ'mʌ·tʌ·d ʌ·plɔ'm UK: ʌnlɪmɪtɪd əplɔm
kormányoz (országot)v
  1. wield
   USA: wiː'ld UK: wiːld
koronafelhúzású óranoun
korróziót okozóadj
  1. corrosive
   USA: kəː·oʊ'sɪ·v UK: kəroʊsɪv
koszorúval övezv
  1. wreathe
   UK: riːð
  1. enwreathe
   UK: ɪnriːð
egy kocsi várja öntexp
  1. a car to meet you
   USA: eɪ' kɔ'r tʌ· miː't yuː' UK: eɪ kɑr tuː miːt juː
öntödei koksznoun
  1. foundry coke
   USA: faʊ'ndriː· koʊ'k UK: faʊndriː koʊk
oszloptartó konzolnoun
 1. arch
  1. ear
   USA: iː'r UK: ɪər
orvosi konzíliumnoun
  1. consultation
   USA: kɔ"nsʌ·lteɪ'ʃʌ·n UK: kɔnslteɪʃn
helyi kormányzat, önkormányzat (PHARE)exp
  1. local government
   USA: loʊ'kʌ·l gʌ'vəː·nmʌ·nt UK: loʊkl gʌvənmənt
összekever (korpát vízzel)v
  1. mash
   USA: mæ'ʃ UK: mæʃ
ősi korszaknoun
  1. prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
a kotta öt vonalanoun
 1. music
  1. stave
   USA: steɪ'v UK: steɪv
  1. staff, staves
   USA: stæ'f steɪ'vz UK: stɑf steɪvz
rozoga öreg kocsinoun
  1. rattletrap
   UK: rætltræp
Report or add missing word to a dictionary...