COVID-19 Fight
-wortnoun UK: wəːt
worthnoun USA: wəː'θ UK: wəːθ
  1. I am sufficiently behind the scenes to know the worth of political life.
    1. Kellőképpen bennfentes vagyok, hogy ismerjem a politikai élet valódi értékét.
  1. This book is really worth reading!
    1. Ezt a könyvet igazán megéri elolvasni!
worthlessadj USA: wəː'θlʌ·s UK: wəːθləs
worthlessnessnoun UK: wəːθləsnəs
worthwhileadj USA: wəː'θwaɪ'l UK: wəːθwaɪl
worthynoun USA: wəː'ðiː· UK: wəːðiː
worthyadj USA: wəː'ðiː· UK: wəːðiː
worthy of noteexp USA: wəː'ðiː· ʌ·v noʊ't UK: wəːðiː ɔv noʊt
worthy of the ropeexp USA: wəː'ðiː· ʌ·v ðiː· roʊ'p UK: wəːðiː ɔv ðiː roʊp
not worth a buttonexp USA: nɔ't wəː'θ eɪ' bʌ'tʌ·n UK: nɔt wəːθ eɪ bʌtn
not worth a strawexp USA: nɔ't wəː'θ eɪ' strɔː' UK: nɔt wəːθ eɪ strɔː
thing worth havingexp USA: θɪ'ŋ wəː'θ hæ'vɪ·ŋ UK: θɪŋ wəːθ hævɪŋ
not worth his saltexp USA: nɔ't wəː'θ hʌ·z sɔː'lt UK: nɔt wəːθ hɪz sɔlt
look / worth -ing atexp USA: lʊ'k wəː'θ ɪ'ŋ æ't
do / worth -ing sthexp
be worth littleexp USA: biː· wəː'θ lɪ'tʌ·l UK: biː wəːθ lɪtl
thing worth mentioningexp USA: θɪ'ŋ wəː'θ me'nʃʌ·nɪ·ŋ UK: θɪŋ wəːθ menʃnɪŋ
not worth the candleexp USA: nɔ't wəː'θ ðiː· kæ'ndʌ·l UK: nɔt wəːθ ðiː kændl
woe worth the day!exp USA: woʊ' wəː'θ ðiː· deɪ' UK: woʊ wəːθ ðiː deɪ
Report or add missing word to a dictionary...