COVID-19 Fight
brucellózisnoun
  1. Malta fever
   USA: mɔː'ltʌ· fiː'vəː· UK: mɔːltə fiːvər
brumzolv
  1. piss
   USA: pɪ's UK: pɪs
bruneinoun
  1. Bruneian
   UK: bruːnaɪən
  1. Brunei
   USA: bruː·naɪ' UK: bruːnaɪ
brunyanoun
brutalitásnoun
  1. savageness
   UK: sævɪʤnəs
  1. inhumanity
   USA: ɪ"nhyuː·mæ'nʌ·tiː· UK: ɪnhjuːmænɪtiː
  1. brutality
   USA: bruː·tæ'lʌ·tiː· UK: bruːtælɪtiː
  1. beastliness
   UK: biːstlɪnəs
brutalizálv
  1. informal manhandle
   USA: mæ'nhæ"ndʌ·l UK: mænhændl
  1. brutalize
   USA: bruː'tʌ·laɪ"z UK: bruːtəlaɪz
bruttóadj
 1. econ fin
  1. gross
   USA: groʊ's UK: groʊs
  1. A bruttó nemzeti jövedelem meghatározása és kiszámítása.
    1. Definition and calculation of gross national income.
bruttó bevételexp
  1. gross receipts
   USA: groʊ's riː·siː'ts UK: groʊs rɪsiːts
bruttó hozamexp
  1. gross proceeds
   USA: groʊ's proʊ·siː'dz UK: groʊs proʊsiːdz
bruttó (PHARE)adj
  1. gross
   USA: groʊ's UK: groʊs
bruttó súlynoun
  1. gross weight
   USA: groʊ's weɪ't UK: groʊs weɪt
  1. gross load
   USA: groʊ's loʊ'd UK: groʊs loʊd
bruttó tonnatartalomexp
  1. gross tonnage
   USA: groʊ's tʌ'nʌ·ʤ UK: groʊs tʌnɪʤ
bruttó összeg (PHARE)exp
  1. gross amount
   USA: groʊ's ʌ·maʊ'nt UK: groʊs əmaʊnt
brutálisadj
  1. ruffianly
   UK: rʌfɪənliː
  1. inhuman
   USA: ɪ"nhyuː'mʌ·n UK: ɪnhjuːmən
  1. brutal
   USA: bruː'tʌ·l UK: bruːtl
  1. beastly
   UK: biːstliː
  1. atrocious
   USA: ʌ·troʊ'ʃʌ·s UK: ətroʊʃəs
brutálisanadv
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. beastly
   UK: biːstliː
  1. atrociously
   UK: ətroʊʃəsliː
Brüsszelnoun
  1. Brussels
   USA: brʌ'sʌ·lz UK: brʌslz
brüsszeli csipkenoun
  1. Brussels lace
   USA: brʌ'sʌ·lz leɪ's UK: brʌslz leɪs
brüszkadj
  1. brusque
   USA: brʌ'sk UK: bruːsk
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába exp
Report or add missing word to a dictionary...