celofánnoun
  1. cellophane
   USA: se'lʌ·feɪ"n UK: seləfeɪn
céloknoun
  1. targets
   USA: tɔ'rgʌ·ts UK: tɑgɪts
célországexp
  1. country of destination
   USA: kʌ'ntriː· ʌ·v de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kʌntriː ɔv destɪneɪʃn
céloszlopnoun
 1. sports
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
célozv
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. drive at
   USA: draɪ'v æ't UK: draɪv ət
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. Célozz a nyillal kicsivel a célpont fölé.
    1. Aim the arrow a little above the target.
  2. A civilizációnak épp ez a célja: mindenből élvezetet csinálni.
    1. But that's just the aim of civilization - to make everything a source of enjoyment.
  1. aim at
   USA: eɪ'm æ't UK: eɪm ət
céloz vmirev
  1. mean, meant
   USA: miː'n me'nt UK: miːn ment
  1. drive at
   USA: draɪ'v æ't UK: draɪv ət
célozgatv
  1. intimate
   USA: ɪ'nʌ·mʌ·t UK: ɪntɪmeɪt
  1. insinuate
   USA: ɪ"nsɪ'nyuː·eɪ·t UK: ɪnsɪnjʊeɪt
célozgat vmirev
célozgatásnoun
  1. innuendo
   USA: ɪ"nyuː·e'ndoʊ· UK: ɪnjuːendoʊ
kitűzött célom, hogyexp
  1. the object i propose to myself
   USA: ðiː· ʌ·bʤe'kt aɪ' prʌ·poʊ'z tʌ· maɪ"se'lf UK: ðiː ɔbʤɪkt aɪ prəpoʊz tuː maɪself
burkoltan célozv
  1. imply
   USA: ɪ"mplaɪ' UK: ɪmplaɪ
rosszul célozv
  1. misdirect
   USA: mɪ"sdɪ·re'kt UK: mɪsdɪrekt
vmire célozexp
burkoltan célozgat vkirev
  1. talk at sy
   USA: tɔː'k æ't saɪ'
rosszindulatú célozgatásadv
  1. innuendo
   USA: ɪ"nyuː·e'ndoʊ· UK: ɪnjuːendoʊ
túllő a célonexp
  1. overshoot the mark
   USA: oʊ'vəː·ʃuː"t ðiː· mɔ'rk UK: oʊvəʃuːt ðiː mɑk
tipp; célzás; céloznoun
  1. hint
   USA: hɪ'nt UK: hɪnt
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)exp
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE)exp
  1. regional programme
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
Report or add missing word to a dictionary...