COVID-19 Fight
Directorate General - főigazgatóság (EU)exp
direktprep
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
  1. Ez a vonat egyenesen Párizsba megy.
    1. This train goes through to Paris.
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
direkt blokkolvasásexp
  1. random block read
   USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k riː'd UK: rændəm blɔk riːd
direkt blokkírásexp
  1. random block write
   USA: ræ'ndʌ·m blɔ'k raɪ't UK: rændəm blɔk raɪt
direkt irásexp
  1. random write
   USA: ræ'ndʌ·m raɪ't UK: rændəm raɪt
direkt módszernoun
  1. direct method
   USA: dɪ·re'kt me'θʌ·d UK: dɪrekt meθəd
direkt olvasásexp
  1. read random
   USA: riː'd ræ'ndʌ·m UK: riːd rændəm
  1. random read
   USA: ræ'ndʌ·m riː'd UK: rændəm riːd
direktrisznoun
  1. manageress
   UK: mænɪʤəres
direktrixnoun
 1. math
  1. director
   USA: dɪ·re'ktəː· UK: dɪrektər
direktívanoun
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
dirigensnoun
 1. music
  1. leader
   USA: liː'dəː· UK: liːdər
dirndlinoun
  1. dirndl
   UK: dəːndl
nagy dirrel-durraladv
a kurrens directory lekérdezéseexp
  1. get current directory
   USA: gɪ't kɔ'rʌ·nt dɪ·re'ktəː·iː· UK: get kʌrənt dɪrektəriː
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. exp
Report or add missing word to a dictionary...