dossziénoun
  1. folder
   USA: foʊ'ldəː· UK: foʊldər
  1. file folder
   USA: faɪ'l foʊ'ldəː· UK: faɪl foʊldər
  1. dossier
   USA: dɔː"siː·eɪ' UK: dɔsɪeɪ
rossz dos verzióexp
  1. incorrect dos version
   USA: ɪ"nkəː·e'kt doʊ's vəː'ʒʌ·n UK: ɪnkərekt duːz vəːʃn
a dos-nakexp
  1. of the dos
   USA: ʌ·v ðiː· doʊ's UK: ɔv ðiː duːz
pályázati dosszié (EU)exp
  1. tender dossier
   USA: te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: tendər dɔsɪeɪ
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentexp
pályázati dosszié összeállítása (EU)exp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati dossziét összeállítexp
  1. assemble the tender dossier
   USA: ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
pályázati dossziét összeállít (PHARE)exp
  1. (to) assemble the tender dossier
   USA: tʌ· ʌ·se'mbʌ·l ðiː· te'ndəː· dɔː"siː·eɪ' UK: tuː əsembl ðiː tendər dɔsɪeɪ
adatállomány; állomány; dossziénoun
  1. file
   USA: faɪ'l UK: faɪl
Report or add missing word to a dictionary...