lószarnoun
  1. bullshit
   USA: bʊ'lʃɪ"t UK: bʊlʃɪt
lószerszámnoun
  1. harness
   USA: hɔ'rnʌ·s UK: hɑnəs
  1. Otthon találta Scaufflaire mestert, aki éppen valami lószerszámot javítgatott.
    1. He found Master Scaufflaire at home, engaged in stitching a harness over.
lószerszám; felkantároznoun
  1. harness
   USA: hɔ'rnʌ·s UK: hɑnəs
lószerszámdíszítésnoun
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
lószerszámoknoun
  1. saddlery
   UK: sædləriː
lószerűadj
  1. horsy
   UK: hɔːsiː
  1. equine
   USA: iː'kwaɪ"n UK: ekwaɪn
lószőrnoun
  1. horsehair
   UK: hɔːsheər
lószőrrel átszőtt bútorszövetnoun
  1. haircloth
   UK: heəklɔθ
lószőrszitanoun
  1. crinoline
   UK: krɪnəlɪn
lószőrszita vászonnoun
  1. crinoline
   UK: krɪnəlɪn
lösznoun
  1. yellow soil
   USA: ye'loʊ· sɔɪ'l UK: jeloʊ sɔɪl
  1. loess
   USA: loʊ'ʌ·s UK: loʊes
lőszerv
  1. munition
   USA: myuː·nɪ'ʃʌ·n UK: mjuːnɪʃn
  1. munition
   USA: myuː·nɪ'ʃʌ·n UK: mjuːnɪʃn
  1. cartridge
   USA: kɔ'rtrʌ·ʤ UK: kɑtrɪʤ
  1. ammunition
   USA: æ"myʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: æmjʊnɪʃn
lőszergyárban dolgozikv
  1. munition
   USA: myuː·nɪ'ʃʌ·n UK: mjuːnɪʃn
lőszerkocsinoun
lőszerraktárnoun
 1. mil
  1. magazine
   USA: mæ'gʌ·ziː"n UK: mægəziːn
lőszerrel ellátv
  1. munition
   USA: myuː·nɪ'ʃʌ·n UK: mjuːnɪʃn
lőszerszekrénynoun
 1. mil
  1. caisson
   UK: keɪsn
lőszertaliga fenékrészenoun
 1. mil
  1. footboard
   UK: fʊtbɔːd
díszes lószerszámnoun
  1. trappings
   USA: træ'pɪ·ŋz UK: træpɪŋz
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. old trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. literary caparison
   UK: kəpærɪsən
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
elpufogtat (lőszert)v
  1. blaze away
   USA: bleɪ'z ʌ·weɪ' UK: bleɪz əweɪ
Report or add missing word to a dictionary...