191
matches in the
(-od ed öd)pron
  1. thy
   USA: ðaɪ' UK: ðaɪ
odaadv
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. thither
   UK: ðɪðər
  1. there
   USA: ðe'r UK: ðeər
oda nem illőadj
  1. incongruous
   USA: ɪ"ŋkɔː'ŋruː·ʌ·s UK: ɪnkɔŋgrʊəs
oda nem illőenadv
  1. incongruously
   USA: ɪ"ŋkɔː'ŋruː·ʌ·sliː· UK: ɪnkɔŋgrʊəsliː
oda se figyelj ráexp
  1. pay him no heel
   USA: peɪ' ɪ"m noʊ' hiː'l UK: peɪ hɪm noʊ hiːl
odaadv
  1. slang tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. give away
   USA: gɪ'v ʌ·weɪ' UK: gɪv əweɪ
  1. devote
   USA: dɪ·voʊ't UK: dɪvoʊt
odaadásnoun
  1. devotion
   USA: dɪ·voʊ'ʃʌ·n UK: dɪvoʊʃn
  1. adherence
   USA: ʌ·dhɪ'rʌ·ns UK: ədhɪərəns
odaadóadj
  1. fervid
   USA: fəː'vʌ·d UK: fəːvɪd
  1. devoted
   USA: dɪ·voʊ'tʌ·d UK: dɪvoʊtɪd
  1. dedicated
   USA: de'dʌ·keɪ·tʌ·d UK: dedɪkeɪtɪd
  1. committed
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
odabiccent vkinekv
  1. give sy a nod
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' nɔ'd
odabiggyesztv
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
odabújik vkihezv
  1. cuddle up to sy
   USA: kʌ'dʌ·l ʌ'p tʌ· saɪ'
odacsalv
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. entice
   USA: e·ntaɪ's UK: ɪntaɪs
odacsapódikv
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
odacsábítv
  1. inveigle
   UK: ɪnveɪgl
odacsöngetv
  1. give sy a tinkle
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' tɪ'ŋkʌ·l
odacsörögv
  1. give sy a tinkle
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' tɪ'ŋkʌ·l
odadobv
  1. slang tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
odaerősítv
  1. tie on
   USA: taɪ' ɔ'n UK: taɪ ɔn
  1. pinion
   USA: pɪ'nyʌ·n UK: pɪnɪən
  1. nail
   USA: neɪ'l UK: neɪl
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. belay
   UK: bɪleɪ
odaerősítésnoun
  1. fastening
   USA: fæ'snɪ·ŋ UK: fɑsnɪŋ
odafennexp
  1. up there
   USA: ʌ'p ðe'r UK: ʌp ðeər
Report or add missing word to a dictionary...