COVID-19 Fight
oklevelesadj
  1. licensed
   USA: laɪ'sʌ·nst UK: laɪsnst
  1. chartered
   USA: tʃɔ'rtəː·d UK: tʃɑtəd
okleveles gyógyszerésznoun
  1. dispensing chemist
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ ke'mɪ"st UK: dɪspensɪŋ kemɪst
okleveles könyvvizsgálóexp
  1. chartered accountant
   USA: tʃɔ'rtəː·d ʌ·kaʊ'ntʌ·nt UK: tʃɑtəd əkaʊntənt
oklevélnoun
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
  1. informal US sheepskin
   USA: ʃiː'pskɪ"n UK: ʃiːpskɪn
  1. diploma
   USA: dʌ·ploʊ'mʌ· UK: dɪploʊmə
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
  1. charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
oklevél/bizonyítványadj
  1. cert.
   UK: səːt
alapító oklevélnoun
 1. hist
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
elismerő oklevélexp
  1. certificate of merit
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v me'rʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv merɪt
elégséges osztályzatú oklevélexp
  1. pass degree
   USA: pæ's dɪ·griː' UK: pɑs dɪgriː
öklelv
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
öklelésnoun
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
öklendezikv
  1. retch
   UK: retʃ
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
öklendezésnoun
  1. retch
   UK: retʃ
rázza az öklét/fenyegetexp
  1. shake ones fist at
   USA: ʃeɪ'k wʌ'nz fɪ'st æ't UK: ʃeɪk wʌnz fɪst ət
Report or add missing word to a dictionary...