COVID-19 Fight
a talp felső (párnás) részeexp
  1. ball of foot
   USA: bɔː'l ʌ·v fʊ't UK: bɔːl ɔv fʊt
reklámoz, pártol, támogatv
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)noun
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
a print tárban maradó része installálvaexp
  1. resident part of print installed
   USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ'rt ʌ·v prɪ'nt ɪ"nstɔː'ld UK: rezɪdənt pɑt ɔv prɪnt ɪnstɔːld
rövid pihenőt tartv
  1. put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
rövid pórázon tartexp
  1. keep a tight hold
   USA: kiː'p eɪ' taɪ't hoʊ'ld UK: kiːp eɪ taɪt hoʊld
  1. keep a tight hand
   USA: kiː'p eɪ' taɪ't hæ'nd UK: kiːp eɪ taɪt hænd
tart (pl. rendezvényt)v
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE)exp
szűk piaccal rendelkező terméknoun
  1. niche
   USA: nɪ'tʃ UK: nɪtʃ
polcos termesztési rendszer (növ)exp
  1. shelf method
   USA: ʃe'lf me'θʌ·d UK: ʃelf meθəd
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Taexp
ruhatárba teszi/megőrzésre beadja a poggyászátexp
  1. check one's baggage
   USA: tʃe'k wʌ'nz bæ'gʌ·ʤ UK: tʃek wʌnz bægɪʤ
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanuexp
royal society for the prevention 1.exp
Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához (EU)exp
Pacific Standard Time rövidítésenoun
razzia, (politikai) tisztogatásexp
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)exp
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egységexp
torta (réteges piskóta + krém)noun
  1. gateau
   UK: gætoʊ
Report or add missing word to a dictionary...