COVID-19 Fight
platformnoun
 1. pol
  1. platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. foot-plate
   UK: fʊtpleɪt
platinanoun
 1. textile
  1. sinker
   USA: sɪ'ŋkəː· UK: sɪŋkər
  1. platinum
   USA: plæ'tʌ·nʌ·m UK: plætɪnəm
platinaszivacsnoun
  1. platinum sponge
   USA: plæ'tʌ·nʌ·m spʌ'nʤ UK: plætɪnəm spʌnʤ
platinaszőkeadj
  1. platinum blonde
   USA: plæ'tʌ·nʌ·m blɔ'nd UK: plætɪnəm blɔnd
platonikusadj
  1. platonistic
   UK: pleɪtənɪstɪk
  1. platonist
   USA: pleɪ'tʌ·nʌ·st UK: pleɪtənɪst
  1. platonic
   USA: plʌ·tɔ'nɪ·k UK: plətɔnɪk
platonikusanadv
  1. platonically
   UK: plətɔnɪkliː
platonistaadj
  1. platonistic
   UK: pleɪtənɪstɪk
  1. platonist
   USA: pleɪ'tʌ·nʌ·st UK: pleɪtənɪst
platonizmusnoun
  1. platonism
   UK: pleɪtənɪzəm
platonizálv
plattninoun
 1. print
  1. surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. informal US platter
   USA: plæ'təː· UK: plætər
platánnoun
  1. US sycamore
   USA: sɪ'kʌ·mɔː"r UK: sɪkəmɔːr
platán(fa)noun
  1. sycamore
   USA: sɪ'kʌ·mɔː"r UK: sɪkəmɔːr
platánfanoun
  1. sycamore
   USA: sɪ'kʌ·mɔː"r UK: sɪkəmɔːr
  1. plane
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
platónoun
 1. geol
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
Platónnoun
  1. Plato
   USA: pleɪ'toʊ·
platón eszméivel magyarázv
platón felfogását valljav
platón filozófiai rendszerenoun
  1. platonism
   UK: pleɪtənɪzəm
platón követőjeadj
  1. platonist
   USA: pleɪ'tʌ·nʌ·st UK: pleɪtənɪst
  1. platonic
   USA: plʌ·tɔ'nɪ·k UK: plətɔnɪk
platón tanait valljav
Report or add missing word to a dictionary...